Villkor

Genom att gå in på Kewatecs webbplats samtycker du till att vara bunden av följande villkor. Vänligen läs och se till att du har förstått dessa villkor innan du fortsätter att använda denna webbplats.

Information på hemsidan

Vi har tagit all rimlig försiktighet vid utformningen av denna sida och sidorna uppdateras regelbundet. Det kan dock fortfarande finnas felaktig eller inaktuell information. Denna webbplats är tillgänglig för användning ”i befintligt skick”. Genom att fortsätta använda denna webbplats och dess innehåll samtycker du till att använda den på egen risk och endast för allmänna informationsändamål. Kewatec kan inte hållas ansvarigt för några direkta, indirekta eller tillfälliga förluster eller administrativa konsekvenser som kan bli följden av användningen av denna webbplats eller blockering av användningen av denna webbplats.

Upphovsrätt och varumärken

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder och grafik, är skyddat av upphovsrätt och tillhör Kewatec eller dess licensgivare. Din rätt att använda innehållet och informationen på denna webbplats är begränsad till din personliga informationsanvändning.

Vår webbplats kan innehålla vårt företags varumärken eller varumärken som tillhör tredje part. Dessa varumärken är skyddade enligt lag. För att använda våra varumärken behöver du tillstånd från oss.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte på något sätt ansvariga för sådana webbplatser, och du kommer åt och använder dem på egen risk.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar i dessa villkor, tillgängligheten på vår webbplats och innehållet på vår webbplats.

Ange information

Du kanske kan ange data eller skicka in material till oss via denna webbplats. Genom att ange data eller skicka in material accepterar du att vi kan använda data eller material för våra affärsändamål. Samtidigt hävdar du att du har rätt att ange sådana uppgifter eller skicka in sådant material och att uppgifterna och/eller materialet inte på något sätt är olagligt eller inkräktar på tredje parts rättigheter. Om du väljer att ange dina personuppgifter på vår webbplats kommer vi att behandla dem enligt vår integritetspolicy. Vänligen läs och se till att du har förstått vår integritetspolicy innan du lämnar några personliga uppgifter.

Kontaktuppgifter

Oy Kewatec AluBoat Ab
Business ID: 1988445-9
Isokarintie 1
FI-67900 Kokkola
www.kewatec.fi
Puhelin: +358 20 778 0660
Sposti: