Kewatec Aluboat

Kompetens

kewatec-aluboat

Aluminiumkunnande

En stark grund för att bygga aluminiumbåtar

Det starka aluminiumkunnandet utgör grunden i Kewatec AluBoats verksamhet. Jämfört med stålkonstruktioner är aluminium ett lätt och bekymmerslöst material, eftersom rättmonterat och behandlat aluminium är korrosionståligt. Tack vare sin lätthet kan båtar med aluminiumskrov ha en tyngre last i transportbåtar. Lättheten gör det också enklare att uppnå högre hastigheter i snabbgående båtar.

Kewatec employees

Yrkeskunnighet

Arbetstagarnas yrkeskunskap betonas

Våra yrkeskunniga aluminiumsvetsare arbetar vid fem svetslinjer. I våra produktionsutrymmen finns också två inrednings- och monteringslinjer. Eftersom vårt företags grundpelare är det starka aluminiumkunnandet, betonar vi våra arbetstagares yrkeskunskap genom interna punktskolningar och ett praktiskt utvecklingsarbete.

networking-keatec-aluboat

Nätverk

Österbottens maritima nätverk bildar en grund för flexibilitet med förstklassig kvalitet

Majoriteten av de finska båtarna är byggd i Österbotten och ungefär 75% är för exporten. Det finns många företag som är specialiserade på båtdesign och båttillverkning: reservdelstillverkare, underleverantörer, ritkontor och organisationer med maritim expertis. Kewatec AluBoat är en aktiv del av detta nätverk och detta förklarar dess framgång.