Vår historia

Oy Kewatec AluBoat Ab startade sin verksamhet 1998. Företagets grundare, Karl-Erik Wargh, är en erfaren proffs som har arbetat med båtar sedan slutet av 1970-talet. Hans tidigare företag, Alumina Varvet, utvecklades genom flera faser från ett aluminiumbåtsbyggnadsföretag till en högteknologisk tillverkare av vattenjetframdrivning – idag ägd av Kongsberg. Båda företagen finns fortfarande i Karleby på Finlands västkust.

Från och med den 1 januari har Kewatec gått samman med Weldmec Marine Oy AB och fortsätter att betjäna sina kunder från verksamhetsplatser i Borgå och Karleby som Kewatec Shipyards. Weldmecs historia går på samma sätt tillbaka över två decennier och kombinationen av dessa två separat utvecklade företag inom båtindustrin ger en solid kunskap och ett brett produktsortiment.

Kewatecs inhouse designteam har designat, och produktionen har levererat hundratals båtar i aluminium. Idag finns det över 100 olika standardmodeller som enkelt kan modifieras till kundens specifika behov. Företagets engagemang för excellens och innovation har gett ett rykte för att leverera pålitliga och effektiva marina lösningar över olika sektorer, inklusive försvar, civil säkerhet och infrastruktur.

Personalen består av erfarna proffs som brinner för det de gör. En stor majoritet efter dagen lämnar kontoret för att fortsätta dagen ute till sjöss eller njuter av fritidsbåtar och fiske. Kewatec har sitt huvudkontor i Karleby, Österbotten, på Finlands västkust som har en lång historia och brett professionellt nätverk inom båtbyggande.

Toppkvalitet utgående från kunden

Vår verksamhet bygger på praktisk erfarenhet av båtliv, stark expertis inom båt- och systemdesign och gedigen projektledning. Kring detta har vi byggt upp en fungerande process som gör att våra kunder kan få en välgjord och pålitlig båt som möter även de mest krävande behoven.

Vår verksamhet drivs av vårt företags värderingar: öppenhet, ärlighet och helhetsansvar. Idag är Kewatec en av de ledande tillverkarna av aluminiumbåtar med över 100 anställda. Vi planerar båtarna huvudsakligen själva, med hjälp av modern design, modellering och simuleringsprogram. Vårt verksamhetssätt säkerställer att kundernas behov tas i beaktande redan i offert- och förplaneringsskedet.

Vår personal arbetar kontinuerligt för att förbättra effektiviteten och kvaliteten inom alla delar av vårt företag från produktion till leverans. Förutom kvaliteten på vårt arbete investerar vi också i ständig produktutveckling med fokus på ny teknik och miljömässig hållbarhet.

Övergripande service

Vi förverkligar på ett pålitligt sätt skräddarsydda lösningar för utmanande förhållanden och hårt bruk. Vi bygger kostnadseffektiva och praktiska verktyg för våra kunder, vilket säkerställer produkter med lång livslängd. Genom att satsa stort på design har vi skapat båtar med hög komfort och ergonomi, mycket låga ljud- och vibrationsnivåer samt optimal bränsleförbrukning.

Tillsammans med vår yrkeskunniga personal och våra pålitliga underleverantörer arbetar vi för att uppfylla även de mest krävande kundkraven. Vår förläggningsort i Mellersta Österbotten, i den finländska båtbyggarkonstens traditionella kärnområde, garanterar ett starkt och kompetent nätverk av yrkeskunniga som känner behoven och kraven hos sjöfart, och kan samtidigt svara mot de olika behoven som kunderna har.

Skrov & Hytt

En aktiv dialog med kunden är grunden för att fastställa designmål. Vid utformning av skrov och hytt tar vi hänsyn till kundens önskemål och klass- och inredningsregleringar redan i det preliminära planeringsskedet när vi gör det första utkastet till båten. Därefter utförs vikt, prestanda, styrka, stabilitet samt andra nödvändiga beräkningar baserat på den preliminära designen. Alternativt, för en lättare process, kan en befintlig design väljas.

Utöver detta beaktas båtens användningsändamål, båtbestämmelserna i landet där båten ska användas samt det planerade trafikområdet. Då alla dessa delområden kombineras enligt kundens önskemål i ett paket, skapas en fantastisk helhet som uppfyller både myndigheternas krav och kundens förväntningar.

Interiör

Vid planeringen av inredningen beaktas kundens önskemål enligt båtens användningsändamål. Alla båtens funktioner och arbeten som utförs med båten tas i beaktande i så tidigt skede som möjligt, för att som slutresultat uppnå en lätthanterlig båt med alla nödvändiga element på rätt plats, inom räckhåll.

Valen av ytor och material görs i nära samarbete med kunden. Vi strävar efter lätthet och en estetiskt behaglig miljö.

Ergonomi förbättras ytterligare av den tysta hytten, som vi har lyckats göra exceptionellt tyst med en ljudnivå på vanligtvis mindre än 60 dB. Den låga ljudnivån, låga vibrationer och den höga komfortnivån är några av de främsta anledningarna till att kunderna upprepade gånger väljer Kewatec-båtar.

System

Vid konstruktionen beaktas de för användningsändamålet nödvändiga egenskaperna, såsom skrovkonstruktion, hastighet, propulsionstyp och förmåga att angöra brygga. Allt detta för att få en så ekonomisk och effektiv båt som möjligt.

Båtens avsedda användning avgör vilka system och utrustning som är bäst för att uppnå en praktisk och funktionell kombination, direkt från valet av komponenter där hållbarhet och funktionalitet är en prioritet. En annan viktig faktor är att säkra den elektromagnetiska miljön för att minimera risken för störningar. Utöver de högkvalitativa materialen som används i båten går båten under sin tillverkningsprocess genom Kewatecs detaljerade kvalitetsuppföljningssystem. Med den garanteras den höga kvaliteten på båten som levereras.

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss, eller har du frågor angående våra båtar eller tjänster?

Senaste nyheter

13 juni, 2024
Kewatec har överlämnat en ny 14,9 meter lång arbetsbåt, MS ”Runde”, till norska sjöfartsverket
21 maj, 2024
Vesille till Havs-mässan i Karleby återvänder den 25–26 maj och bjuder på ett oförglömligt
16 maj, 2024
Våra Ambulance 2280 CAT-båtar döptes under en spektakulär ceremoni och fick namnen Romsdalsjenta och

Med rötter som sträcker sig tillbaka till 70-talet har Kewatec etablerat sig som en pålitlig tillverkare av yrkesbåtar skräddarsydda för specifika behov hos sina kunder. Företagets engagemang för excellens och innovation har gett ett rykte för att leverera pålitliga och effektiva marina lösningar över olika sektorer, inklusive försvar, civil säkerhet och infrastruktur.

Se vad som händer:

Ladda ner vår företagspresentation

I vår företagsbroschyr hittar du aktuell information, processer och vår förmåga att bygga och leverera professionella båtar.