Kewatec Aluboat

Företaget

Kewatec-aluboat-aluminium-rough

ALUMINIUMBÅTAR FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Kewatec AluBoat Oy Ab inledde sin verksamhet 1998. Företagets grundare Karl-Erik Wargh har erfarenhet av båtbranschen sedan slutet av 1970-talet. Vår tillverkning sker i moderna utrymmen i kompetenscentret MarineGate vid Lahdenperä industriområde i Karleby, Finland. Utöver detta har vårt företag två skrovlinjer på Indola industriområde.

Produktionen inleddes med tillverkning av Jurmo-båtar för försvarsmakten i Finland i en serie på över 30 båtar. Båtarna tillverkades i samarbete med Marine Alutech. Samtidigt utvecklade man vid Kewatec en egen snabbgående aluminiumbåtsserie med jetaggregat. Seriens skrovlängd varierar mellan 7,5 meter och 15 meter, och behåller sina egenskaper oberoende av storlek.

Capitan-seriens fritidsbåtar har senare fått sällskap av Squid-båten för fritids- och arbetsbruk, Work-seriens arbetsbåtar, Taxi-serien samt serien med lotsbåtar som levererats för FinnPilot. Utöver det har vi utvecklat Easy-serien som utrustats med bogport, och är avsedd för både yrkes- och fritidsbruk.

 
pilot-1500-kewatec-aluboat

TOPPKVALITET UTGÅENDE FRÅN KUNDEN

Öppenhet, ärlighet och helhetsansvar

Grunden för vår verksamhet utgörs av ett starkt kunnande inom aluminium. Kring detta har vi byggt en fungerande helhet och kan leverera kompletta och pålitliga farkoster även för krävande bruk. Vår verksamhet styrs av vårt företags värderingar: öppenhet, ärlighet och helhetsansvar.

Idag hör Kewatec AluBoat till en av de ledande tillverkarna av aluminiumbåtar och sysselsätter ca 55 personer. Planeringen sköts huvudsakligen inom företaget med moderna design- och modellutformningsprogram. Vårt verksamhetssätt säkerställer att kundernas behov tas i beaktande redan i offert- och förplaneringsskedet.

Vår personal jobbar kontinuerligt med att utveckla effektiviteten och kvaliteten inom alla delområden i företaget, allt från produktion till leverans. Utöver arbetets kvalitet satsar vi på kontinuerlig produktutveckling. Vår vision är att utvecklas till den mest effektiva aluminiumbåtsleverantören i Norden.

Jens Ahlskog – VD

kewatec-pilot-engine

HELHETSSERVICE

Skräddarsydda lösningar för utmanande förhållanden

Vi förverkligar på ett pålitligt sätt skräddarsydda lösningar för utmanande förhållanden och hårt bruk. Vi bygger för våra kunder kostnadseffektiva och förnuftiga verktyg som håller i bruk, är tystgående och optimerade till sin konsumtion. Detta genomför vi tillsammans med vår yrkeskunniga personal och våra pålitliga underleverantörer. Vår förläggningsort i Mellersta Österbotten, i den finländska båtbyggarkonstens traditionella kärnområde, garanterar ett starkt och kompetent nätverk av yrkeskunniga som känner behoven och kraven hos sjöfart, och kan samtidigt svara mot de olika behoven som kunderna har.

Kewatec-aluboat-interior

SKROV & HYTT

Från planering till produktion

Vid planeringen av skrovet och hytten tas kundens önskemål i beaktande redan i förplaneringsskedet, då det första utkastet av båten utarbetas. Utgående från denna plan görs kalkyler på bl.a. tyngd, prestation, hållbarhet och stabilitet.

Tack vare tillverkningsmaterialet kan man vid behov vid tillverkningen av skrovet och hytten göra relativt enkelt och snabbt ändringar i dessa.

Utöver detta beaktas båtens användningsändamål, båtbestämmelserna i landet där båten ska användas samt det planerade trafikområdet. Då alla dessa delområden kombineras enligt kundens önskemål i ett paket, skapas en fantastisk helhet som uppfyller både myndigheternas krav och kundens förväntningar.

kewatec-aluboat

INTERIÖR

Låg ljudnivå och en estetiskt behaglig arbetsmiljö

Vid planeringen av inredningen beaktas kundens önskemål enligt båtens användningsändamål. Alla båtens funktioner och arbeten som utförs med båten tas i beaktande i så tidigt skede som möjligt, för att som slutresultat uppnå en lätthanterlig båt med alla nödvändiga element på rätt plats, inom räckhåll. Valen av ytor och material görs i nära samarbete med kunden. Vi strävar efter lätthet och en estetiskt behaglig miljö. Det bekväma bruket ökas av den tysta hytten som uppnåtts med noggrann planering. Ljudnivån är exceptionellt låg, ca 60 dB. Den låga ljudnivån i hytten är också ett av Kewatec-båtarnas trumfkort.

kewatec-1450-offshore-kewatec-aluboat

SYSTEM

Sammanfogning av det önskade skrovet med de rätta systemen

Vid konstruktionen beaktas de för användningsändamålet nödvändiga egenskaperna, såsom skrovkonstruktion, hastighet, propulsionstyp och förmåga att angöra brygga. Allt detta för att få en så ekonomisk och effektiv båt som möjligt.

Vid sidan av de säkra elsystemen följer vi också på övriga delområden båtens slutliga användningsändamål för att kunna uppnå en praktisk och fungerande helhet, utgående från val av komponent som betonar hållbarhet och fungerbarhet. Utöver de högkvalitativa materialen som används i båten går båten under sin tillverkningsprocess genom Kewatec AluBoats detaljerade kvalitetsuppföljningssystem. Med den garanteras den höga kvaliteten på båten som levereras.

work-1500-orv-kewatec-aluboat