Kewatec Aluboat

Nytt kontrakt för oljebekämpningsbåt

10.10.2017

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverks direktör Jaakko Pukkinen och Oy Kewatec AluBoat Ab:s verkställande direktör Jens Ahlskog undertecknade den 10.10.2017 ett avtal gällande leverans av en oljebekämpningsbåt av H-klass för räddningsverkets användning. Båten kommer att placeras i Karleby. Både beställarens och leverantörens representanter var nöjda över att båten kunde beställas och byggas i samma stad där den också kommer att användas.

Den nya båten är en fortsättning på flera andra avtal på oljebekämpningsfartyg som Kewatec AluBoat har ingått med andra räddningsverk i Finland. Leveranser av olika båttyper har levererats till bottenviken, finska viken och också till inlandet, och de nya avtalen innebär leveranser förutom till Karleby också till bottenhavet och Saimen.

Under första halvåret av år 2018 kommer en E-klass oljebekämpningbåt att levereras till Villmansstrand och en F-klass båt kommer att överlåtas till räddningsverket i Björneborg. Dessutom kommer en C-klass båt att överlåtas till kymmenedalens räddningsverk.

Jens Ahlskog konstaterade vid kontraktstillfället att ”det är är ära att få bygga fartyg som skyddar samhället och invånarna”. Denna målsättning svarar väldigt bra mot Kewatec Aluboats värderingar.