Kewatec Aluboat

Ny brand- och räddningsbåt levererad till Luzern, Schweiz

6.7.2021

Kewatec har deltagit i överlåtelse av en ny Serecraft W14 FiFi brand- och räddningsbåt i Luzern. Båten fick namnet ”Thor” i en festlig ceremoni som hölls i närvaro av många hedersgäster. Båten underhålls av Shiptec AG från Luzern, som Kewatec har ett nära samarbete med.

Den nya brand- och räddningsbåten kommer att ersätta en tidigare 28 år gammal båt vid namn Donner, som hade stora spår av slitage och användning och föråldrad utrustning. Paul Winiker, styrelseledamot och en brandkårspastor döpte symboliskt den nya båten med vatten. Martin Merki, social- och säkerhetschef säger:  ”Med denna upphandling kommer vår brandkår återigen att ha en modern och behovsbaserad räddningsbåt till sitt förfogande.”

”Brand- och räddningsbåten används inte bara för räddnings- och brandbekämpningsarbete vid bränder på fartyg eller båtar”, säger brandkårens befälhavare Theo Honermann. ”Den används också för att släcka bränder i byggnader nära områdets strand”. Dessutom används brand- och räddningsbåten för att kontrollera vattenföroreningar såsom spilld olja.  

Markus Magnusson, projektledare på Kewatec säger: ”Vi är stolta över att ha levererat den här båten till brandkåren i staden Luzern. Vi har lång erfarenhet av att bygga brand- och räddningsbåtar och är övertygade om att den uppfyller alla nödvändiga krav.”

Träningen börjar

Efter leverans börjar utbildning för båtförare. Den gamla brandbåten ”Donner” kommer att vara i drift tills alla båtförare har avslutat sin utbildning i oktober 2021 och därmed uppnås den nya brand- och räddningsbåtens operativa beredskap uppnås.

Brand- och räddningsbåt Serecraft W14 FiFi

  • Längd, 13,9 m
  • Bredd, 4,05 m
  • Motor, 2 x Volvo Penta D6-380
  • Hastighet, ca 35 knop