Kewatec Aluboat

Passenger Boats

Med våra passagerarbåtar kör du förmånligt och snabbt.

Våra passagerarbåtar, i likhet med Kewatec AluBoats övriga båtar, kommer i flera olika former, beroende på kundens önskemål. Kunden kan själv slå fast passagerarantal, motoralternativ, fartområde och utrustningsnivå, och till och med om taxibåten också ska kunna fungera som fraktbåt, i likhet med Taxi 1400 Cargo.