Kewatec Aluboat

Oil Recovery & Fire Boats

Vårt breda utbud av oljebekämpningsfartyg

I samband med oljeolyckor är oljebekämpningsbåtar och -fartyg ett av de viktigaste verktygen i samband med uppsamlings- och saneringsarbetet. Samtidigt är behovet av dessa specialfarkoster lågt under största delen av tiden, och ett stort problem med tanke på nordiska förhållanden är att storleken på många utpräglade oljebekämpningsfartyg gör att de inte lämpar sig för strandnära arbeten eller arbeten inomskärs. Kewatec AluBoats lösning på detta är Work ORV-familjens oljebekämpningsbåtar. Work ORV-serien är byggda i enlighet med devisen att båtarna både ska vara praktiska arbetsredskap i våra kunders dagliga verksamhet, och renrasiga oljebekämpningsbåtar som med kort varsel kan rycka ut när en olycka sker. Detta är möjligt tack vare deras integrerade oljebekämpningsutrustning. Kewatec AluBoats oljebekämpningsbåtar känns också igen på deras balanserade konstruktioner, som gör att de både kan delta i oljebekämpning i den yttersta skärgården, samtidigt som de är tillräckligt smidiga för att kunna operera också i den inre skärgårdens smala passager och i grunda strandnära vatten. Flera av båtarna är också anpassade för oljeuppsamling bland isflottar.