Kewatec Aluboat

Oljebekämpnings- & brandbåtar


Vårt breda utbud av oljebekämpningsfartyg

I samband med oljeolyckor är oljebekämpningsbåtar och -fartyg ett av de viktigaste verktygen i samband med uppsamlings- och saneringsarbetet. Samtidigt är behovet av dessa specialfarkoster lågt under största delen av tiden, och ett stort problem med tanke på nordiska förhållanden är att storleken på många utpräglade oljebekämpningsfartyg gör att de inte lämpar sig för strandnära arbeten eller arbeten inomskärs. Kewatec AluBoats lösning på detta är Work ORV-familjens oljebekämpningsbåtar.

WORK 1000 ORV

Kewatec Work 1000 ORV är med tanke på sin utrustning planerad för att fungera i snabba larmsituationer och lämpar sig därför med en topphastighet på ca 30 knop som en effektiv förb...

WORK 1000 ORV

WORK 1320 ORV

Kewatec Work 1320 ORV är en snabbgående oljebekämpnings- och brandbåt. Båten har kapacitet för 12 personer, den är icklassad för 5 cm tjock kärnis, den är utrustad med en däckskran...

WORK 1320 ORV

WORK 1370 RESCUE

Kewatec Work 1370 Rescue är en mångsidig ambulans- räddnings- och brandbekämpningsbåt som utvecklats tillsammans med räddningsverkets personal för krävande förhållanden och svåra u...

WORK 1370 RESCUE

WORK 1400 ORV

Kewatec Work 1400 ORV är en E-klass oljebekämpningsbåt certifierad i enlighet med Finländska Miljöförvaltningens anvisningar. Båten är byggd för att operera självständigt, vilket i...

WORK 1400 ORV

WORK 1500 ORV

Kewatec Work 1500 ORV är en E-klassad oljebekämpningsbåt. Den är byggd efter, och godkännd enligt, instruktionerna för byggandet av oljebekämpningsbåtar från Finlands miljöcentral....

WORK 1500 ORV

WORK 1800 ORV

Kewatec Work 1800 ORV är en version av Work 1800 som designats för oljebekämpningsuppdrag. Den är utrustad med kran, däckfästen, wc och löstagbara räcken på båda sidorna om lastdäc...

WORK 1800 ORV

WORK 2000 ORV

Kewatec Work 2000 ORV är en modern båt för underhåll av farleder, utrustad med den nya generationens oljeuppsamlingsutrustning för sin sekundära roll som oljebekämpningsbåt. Den fö...

WORK 2000 ORV

1450 ORV

The Fire and Oil Recovery Vessel WORK 1450 ORV is a practical and efficient tool for many different duties. The ice-reinforced hull is optimised for manoeuvring in ice and the vess...

1450 ORV

2000 FiFi

Kewatec Work 2000 FiFi

2000 FiFi

Work ORV-serien är byggda i enlighet med devisen att båtarna både ska vara praktiska arbetsredskap i våra kunders dagliga verksamhet, och renrasiga oljebekämpningsbåtar som med kort varsel kan rycka ut när en olycka sker. Detta är möjligt tack vare deras integrerade oljebekämpningsutrustning.

Kewatec AluBoats oljebekämpningsbåtar känns också igen på deras balanserade konstruktioner, som gör att de både kan delta i oljebekämpning i den yttersta skärgården, samtidigt som de är tillräckligt smidiga för att kunna operera också i den inre skärgårdens smala passager och i grunda strandnära vatten. Flera av båtarna är också anpassade för oljeuppsamling bland isflottar.