Kewatec Aluboat

Brand- och oljebekämpningsbåtar


MER ÄN VARDAGLIGA VERKTYG

Brand- och oljebekämpningsbåtar är verkligen en av våra specialiteter. Dessa båtar måste vara redo att röra sig och fungera när larmet går. Därför är varje FiFi-båt optimerat för de nödvändiga och specificerade uppgifterna, oavsett om de är brandbekämpning, dykning och räddningsstöd, nödbogsering, utrustningstransport till öar, oljeutsläppsuppsamling eller något annat hårt arbete som förväntas från brandkårerna.

Detta innebär pålitliga båtar som kan förflytta sig säkert och snabbt till olika platser och system som fungerar felfritt under alla omständigheter, även under isiga förhållanden.

Vi konstruerar och bygger varje enskild båt enligt kundens specifikationer med alla system inkluderade såsom t.ex. brandpumpar och brandmonitorer. Brand- och oljebekämpningsbåtar består vanligtvis också av komplexa hydraulsystem och styrsystem, vilket vi naturligtvis inkluderar i våra leveranser. Det finns tillgängliga brand- och oljebekämpningsbåtar för omedelbar produktion i storlekarna 8-23 meter.

WORK 1000 ORV

Kewatec Work 1000 ORV är med tanke på sin utrustning planerad för att fungera i snabba larmsituationer och lämpar sig därför med en topphastighet på ca 30 knop som en effektiv förb...

WORK 1000 ORV

Work 1200

Kewatec Work 1200 är ett multiverktyg som tack vare sina goda egenskaper har ett väldigt brett användningsområde.

Work 1200

WORK 1320 ORV

Kewatec Work 1320 ORV är en snabbgående oljebekämpnings- och brandbåt. Båten har kapacitet för 12 personer, den är icklassad för 5 cm tjock kärnis, den är utrustad med en däckskran...

WORK 1320 ORV

WORK 1370 RESCUE

Kewatec Work 1370 Rescue är en mångsidig ambulans- räddnings- och brandbekämpningsbåt som utvecklats tillsammans med räddningsverkets personal för krävande förhållanden och svåra u...

WORK 1370 RESCUE

WORK 1400 ORV

Kewatec Work 1400 ORV är en E-klass oljebekämpningsbåt certifierad i enlighet med Finländska Miljöförvaltningens anvisningar. Båten är byggd för att operera självständigt, vilket i...

WORK 1400 ORV

WORK 1500 ORV

Kewatec Work 1500 ORV är en E-klassad oljebekämpningsbåt. Den är byggd efter, och godkännd enligt, instruktionerna för byggandet av oljebekämpningsbåtar från Finlands miljöcentral....

WORK 1500 ORV

WORK 1800 ORV

Kewatec Work 1800 ORV är en version av Work 1800 som designats för oljebekämpningsuppdrag. Den är utrustad med kran, däckfästen, wc och löstagbara räcken på båda sidorna om lastdäc...

WORK 1800 ORV

WORK 2000 ORV

Kewatec Work 2000 ORV är en modern båt för underhåll av farleder, utrustad med den nya generationens oljeuppsamlingsutrustning för sin sekundära roll som oljebekämpningsbåt. Den fö...

WORK 2000 ORV

Work 2200 OSR

När oljeutsläppsolyckor inträffar är oljeåtervinningsfartyg bland de bästa verktygen för att hantera och rengöra de drabbade områdena. Behovet av dessa mycket specialiserade fartyg...

Work 2200 OSR

1450 ORV

The Fire and Oil Recovery Vessel WORK 1450 ORV is a practical and efficient tool for many different duties. The ice-reinforced hull is optimised for manoeuvring in ice and the vess...

1450 ORV

2000 FiFi

Kewatec Work 2000 FiFi

2000 FiFi

BRAND- OCH OLJEÅBEKÄMPNINGSBÅTAR FRÅN KEWATEC

Work OSR-familjen är byggd för att göra båten kostnadseffektiv. Den måste också kunna fungera som en vardagsbåt för flera ändamål samtidigt som det tjänar sitt syfte som en fullblodsbåt för oljebekämpning. Detta är möjligt eftersom utformningen av fartyget, inklusive specialutrustning, görs från grunden för ändamålet.

MÅNGSIDIGHET

Kewatecs brand- och oljebekämpningsbåtar känns igen på deras balanserade konstruktioner, som gör att de både kan delta i oljebekämpning i den yttersta skärgården, samtidigt som de är tillräckligt smidiga för att kunna operera också i den inre skärgårdens smala passager och i grunda strandnära vatten. Flera av båtarna är också anpassade för oljeuppsamling bland isflottar.