Kompetens & Teknologi

Aluminum know-how

Ett starkt kunnande inom aluminium är kärnan i Kewatecs verksamhet. Aluminium är ett lätt och ett bekymmersfritt material jämfört med stålkonstruktioner. Vid korrekt montering och hantering är aluminium praktiskt taget korrosionsbeständigt.

Tack vare sin lätthet kan båtar med aluminiumskrov ha en tyngre last i transportbåtar. Lättheten gör det också enklare att uppnå högre hastigheter i snabbgående båtar samt lägre bränsleförbrukning.

På grund av produktionsmaterialet kan vid behov modifieringar av skrovet och kabinen göras relativt enkelt och snabbt. Dessutom en av våra miljömedvetenhetsfaktorer i slutet av båtens livscykel är 100% återvinningsbart skrovmaterial.

Kompetent personal - arbetstagarnas yrkeskunskap betonas

Vår personal utbildas och certifieras ständigt för att säkerställa ständiga förbättringar. Som ett resultat av utbildning och kunskap ökar vi ständigt personlig motivation samt en förbättrad processkvalitet.

Därför investerar vi i våra medarbetares kompetens och yrkeskunskap genom att ge dem exakt utformad utbildning och utveckling i praktiskt arbete.

Säkerhet och komfort

Besättningens säkerhet och komfort är våra främsta prioriteringar. Kewatec båtsortimentet inkluderar självrättande modeller och bekväma, ergonomiska hytter och besättningsboende. Vi vill garantera besättningen en säker, pålitlig och bekväm vistelse både till sjöss och i hamn.

Arbetskomforten ombord förstärks ytterligare av den låga ljudnivån hos Kewatec-båtar, som har uppnåtts av fjädrande monterade styrhytter, isolerade från skrovet med elastiska strukturer.

Nätverk - Österbottens maritima nätverk utgör en bas för flexibilitet med överlägsen kvalitet

Majoriteten av de finska båtarna är byggd i Österbotten och ungefär 75% är för exporten. Det finns många företag som är specialiserade på båtdesign och båttillverkning: reservdelstillverkare, underleverantörer, ritkontor och organisationer med maritima expertis. Kewatec är en aktiv del av detta nätverk och detta förklarar dess framgång.

Hybrid- och elektriska lösningar

Kewatec har investerat mycket i hållbarhet och utveckling av hybrid- och helelektriska framdrivningssystem. Flera hybriddrivna båtar är antingen i process eller har levererats till nöjda kunder.

De första helt elektriska lösningarna finns på designbordet och Kewatec har engagerat sig i ett kundprojekt för att utveckla ett vätgasdrivet fartyg

Design avdelning

Kewatecs interna marintekniska designavdelning täcker alla designfaser från koncept och grundläggande design till detaljer. CFD-analyser, stabilitetsberäkningar och framdrivningsmått utförs för varje båt som garanterar förmåga, prestanda och hållbara livscykelkostnader.

Intensivt samarbete med nationella regleringsnämnder och klassificeringssällskap (IACS-medlemmar) garanterar säkerhet och efterlevnad.

Kapacitet, utrustning och lokaler

Karleby har egen skrovproduktion för aluminiumskrov i moderna lokaler på totalt 1550m2, där över 20 certifierade svetsare arbetar. Alla har tillgång till de senaste Fronius svetsmaskinerna. För slutmontering har vi hallar på totalt 1350m2. Plus varm förvaring 300m2 och 400m2 kylförvaring. Vi har egna motorinstallatörer, elinstallatörer, rörmokare och hydrauliska installatörer. I Karleby har vi en intern designavdelning bestående av 10 ingenjörer och marinarkitekter. Aluminiumkunskaperna hos ingenjörer, svetsare och mekaniska installatörer är resultatet av kontinuerlig träning och en lång historia av att bygga olika typer av aluminiumbåtar. I Kelviå, nära Karleby, tillverkar Kewatec skrov till båtarna.

Produktionsteamet i Borgå består av ca 20 egna nyckelpersoner och ett stort antal strategiska partners, alla med sina speciella nyckelkompetenser. Vanligtvis arbetar totalt 40-50 personer med olika arbetsbåtsprojekt, och även här används kalibrerade Fronius svetsmaskiner. Arbetet utförs huvudsakligen av certifierade svetsare, tekniker för mekaniska installationer, elektriker, hydrauliska experter och inredningstekniker/snickare.

Alla nyckelpersoner har omfattande individuell båt- och fartygserfarenhet. Vår nya produktionsanläggning vid havet är målmedvetet byggd med stora utomhusområden, ramp/ skjutbana, uppvärmda lokaler med en stor dörr på 17x14m, takhöjd 14m, yta på över 3000m2 och specialbyggd och inköpt utrustning för effektiv båthantering.

Martec är ett dotterbolag (67%) till Oy Kewatec Aluboat Ab med säte i Bergen. Martec säljer professionella kommersiella fartyg och försäljning av marina motorer och annan marin utrustning till den professionella marknaden. Martec hanterar även service och reparation i samarbete med utvalda partners.

Leveranser

Vi har levererat nästan 800 arbetsbåtar till olika myndigheter och på kartan nedan i blått ser du några ställen där vi har levererat våra båtar.

Certifikat och medlemskap

Kewatec uppfyller standarder ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 3834-2 (kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material). AQAP 2110 (NATO)-standarden har tillämpats på hela företaget under 2021. Kewatec är medlem i AFDA (Association of Finish Defence and Aerospace Industries), Finlands handelskammare och Finlands teknologi industrier.

Ladda ner vår företagspresentation

I vår företagsbroschyr hittar du aktuell information, processer och vår förmåga att bygga och leverera professionella båtar