Kewatec Aluboat

Kewatec har tecknat avtal om att leverera ett nytt forskningsfartyg till Norge

1.7.2021

Kewatec har tecknat avtal med Norges geologiska forskningscenter (NGU) om att leverera ett nytt forskningsfartyg. Det 23 meter långa forskningsfartyget kommer att levereras till Trondheim hösten 2022.

Båda parter har tecknat avtalet både i Trondheim och Karleby vid ett digitalt möte på torsdagsförmiddag den 1 juli 2021. Avtalet stärker Kewatecs redan starka orderstock och är i värde det största avtalet någonsin på ett fartyg.

”Vi har sett den norska arbetsbåtmarknaden som en av de mest krävande och har under lång tid investerat i den norska marknaden genom vårt eget dotterbolag Martec AS i Bergen. Vi har ett omfattande lokalt partnernätverk för komponentleveranser och lokal design. Detta betjänar norska kunder på bästa möjliga sätt på lång sikt och främjar därmed även lokal eftermarknad. Konceptet har visat sig vara framgångsrikt och avtalet med NGU är åter bevis på att gränsöverskridande samarbete bidrar till goda resultat. Vi är övertygade om att samarbetet med NGU kommer att bli framgångsrikt och vi tackar för förtroendet,” säger Kent Björklund, styrelseordförande i Oy Kewatec Aluboat Ab.

Miljö, hållbarhet och kvalitet i framkant

”Det nya forskningsfartyget kommer att hjälpa oss att utföra våra uppdrag på ett säkert, hållbart och effektivt sätt”, säger May Britt Myhr, chef för NGU. Vi är mycket nöjda med vårt avtal med Kewatec och är övertygade om att vi kommer att ha ett fartyg som uppfyller alla miljö-, drifts- och kvalitetskrav, säger Myhr.

Norska geologiska forskningscentret (NGU)   

NGU kartlägger norsk geologi och sprider information om den. NGU svarar för behoven av grundläggande geologisk information i det norska samhället, vilket bidrar till ökningen av värdeskapandet. Norska geologiska forskningscenter ägs av ministeriet för handel, industri och fiske (NFD). NGU har 200 anställda och har sitt huvudkontor i Trondheim.


Oy Kewatec AluBoat Ab är ett finskt företag vars historia går tillbaka till 1970-talet. Verksamheten bygger på stark båtexpertis och är idag en av Nordens ledande tillverkare av professionella aluminiumbåtar. En stor del av båtarna exporteras.

Företaget har levererat hundratals professionella båtar för att möta kundernas behov. Vår kundbas består av offentliga aktörer som sjöräddning, brandkårer, poliser, försvarsmakten och kustbevakningen samt företag och föreningar som behöver arbetsbåtar för professionellt bruk.

Det breda produktsortimentet omfattar professionellt utformade arbetsbåtar, passagerarfartyg, oljebekämpning och brandbåtar, lotsbåtar och patrullfartyg, som enkelt kan modifieras för att möta kundens specifika behov.

Vi erbjuder även professionella båtdockningstjänster och tillhörande underhålls-, reparations- och renoveringstjänster samt modifieringar.

Omsättningen är cirka 27 miljoner euro och sysselsätter cirka 100 personer. Verksamhetsställena är Karleby, Borgå och Bergen. Företaget har sitt huvudkontor i Karleby.

För mer information:

Lokalt i Karleby
Jens Ahlskog, platschef, +358 20 778 9122

Internationellt
Jari Ahoranta, försäljningschef, +358 40 730 0637