Kewatec Aluboat

KEWATEC ALUBOAT OCH WELDMEC MARINE GÅR IHOP: EN UNIK OCH STARK HELHET FÖDS PÅ ARBETSBÅTSMARKNADEN

16.7.2020

Kewatec AluBoat Oy Ab och Weldmec Marine Ab, båda tillverkare av yrkesbåtar i aluminium i längden 10-30m, har 30.6.2020 signerat ett avtal om aktie-affär, där Kewatec AluBoat Oy Ab köper hela aktiestocken i Weldmec Marine Ab, inkluderat majoriteten i det norska dotterbolaget Martec AS. Som en del av helheten blir säljarna aktieägare i Kewatec, vilket bidrar till att skapa grunden för ett långt samarbete och stark utveckling. Affären förverkligas under hösten 2020 så fort som möjligt. 

Företagshelheten kan via arrangemanget betjäna den nuvarande kundkretsen ännu bättre och förverkliga stark tillväxt på ett större marknadsområde genom gemensamt produktsortiment, som är branschens största. Bolagen kompletterar varandra och kan nu bättre förverkliga sin tillväxtstrategi i Europa, Mellan Östern och Asien. Alla enheter fortsätter på sina nuvarande verksamhetsorter. Helhetens växande service- och reparationsverksamhet verkar därmed redan på tre verksamhetsorter: Karleby, Borgå och Bergen (NO).

Kewatec AluBoat Oy Ab:s grundare Karl-Erik Wargh: ”Båda bolagen har länge arbetat i samma bransch. En längre tid har vi funderat på att utveckla någonting större baserat på gemensamma värderingar. Tidpunkten är nu rätt att utnyttja de gemensamma starka kompetenserna med stor förväntan på framtiden”.

Weldmec Marine Ab:s grundare Matias Iiskola: ”Vi har redan en tid utvärderat hur vi skulle få mer styrka att förverkliga tillväxt. Vi kunde inte ha hittat en lämpligare partner med tanke på framtiden. Vi pratar samma branschspråk och förstår varandra mycket väl”.

Bolagens sammansatta omsättning år 2019 var ca. 25 M€ och sysselsatte direkt kring 100 personer i Finland. Kundkretsen består av olika myndigheter, passagerar-rederier, fiske- och fiskodlingsindustrin, energi-branschen samt bolag som erbjuder arbetsbåtstjänster.

Tilläggsformation:                     

Kent Björklund, Styrelsens ordförande Kewatec AluBoat Oy Ab kent.bjorklund@kewatec.fi

Jari Ahoranta, Verkställande direktör Weldmec Marine Ab jari.ahoranta@weldmec.fi

Företagen:

Varumärken: