Kewatec Aluboat

KEWATEC ALUBOAT LEVERERAR IGEN TVÅ STORA LOTSBÅTAR TILL NORGE

5.3.2019

Det framgångsrika samarbetet fortsätter mellan Kewatec AluBoat och den norska lotsbåtsoperatören Buksér og Berging. Varvet har redan tillverkat nio lotsbåtar till norges farvatten, och de två nya Kewatec Pilot 1820 lotsbåtarna som nu beställts, kommer att levereras omkring nästa årsskifte.

Den norska lotsbåtstjänsten blev privatiserad i 2016 och övertogs av Buksér og Berging AS. Bolaget bedriver förutom lotsbåtstrafikering också bogserings- och bärgningsverksamhet i huvudsakligen utmed den norska kusten. Bolaget har tiotals båtar, varav omkring hälften är lotsbåtar.

John A. Nielsen från Buksér og Berging lyfter speciellt fram de goda sjöegenskaperna och den lätta manövreringsbarheten som viktiga orsaker till beslutet att införskaffa fler lotsbåtar av typen Kewatec Pilot 1820. Den allra viktigaste faktorn vid investeringsbeslutet är trots allt den låga bränsleförbrukningen som båtmodellen uppvisar.

Vid Kewatec gläds man över beställningen. “Vi är tacksamma för en fortsättning på samarbetet. Beställningen är ett starkt bevis på att vår kompetens uppskattas”, säger Kewatec AluBoats verkställande direktör Jens Ahlskog.

 

Kewatec Pilot 1820

LOA                                             18,2 m

BOA                                             5,1 m

Deplacement                             23 t

Djupgående                               1,5 m

Antal passagerare                    10

Huvudmotorer                           Volvo Penta IPS 900, 2 x 700 Hk

Toppfart                                     35 knots

Bränsleförbrukning                  6,4 l/nm

Bränsletankar                            2 x 1300 l

Ballasttankar                              3400 l

Max bullernivå i styrhytt           65 dB(A)