Kewatec Aluboat

KEWATEC ALUBOAT INFO

31.1.2020

Som följd av Kewatec Aluboats fortsatta kraftiga tillväxt och expansion på den internationella marknaden har bolaget bestämt sig för att ytterligare stärka de administrativa resurserna.

Jens Ahlskog har avstått från vd rollen och dedikerar sig från Januari 2020 som Fabrikschef helt till fabriksfunktionerna i Karleby samt hantering av kundprojekt. Utöver det sitter Ahlskog i bolagets styrelse och fortsätter bidra till det strategiska arbetet.

Fabriks- och ekonomifunktionerna samt försäljning och produktutveckling rapporterar i fortsättningen till styrelseordförande Kent Björklund som fokuserar sig på den strategiska ledningen av affärsverksamheten. Bolaget utnämner tillsvidare inte en ny vd.

Omstruktureringen orsakar inte ändringar för Kewatecs kunder eller övriga samarbetskumpaner, vardagen fortsätter med de bekanta kontaktpersonerna.

I Karleby 31.12.2020

Kent Björklund, styrelseordförande


Kewatec AluBoats styrelse:


Från vänster: Karl Erik Wargh, Kent Björklund (ordförande), Carl-Gustav Mattson, Mikael Tallqvist, Jens Ahlskog