Kewatec Aluboat

Kewatec AluBoat fick tilläggsbeställning på arbetsbåtar till tyska Bodensjön

18.3.2019

Kewatec AluBoat bygger för närvarande två arbetsbåtar för att användas som olje- och brandbekämpning på tyska Bodensjön. Båtarna byggs på uppdrag av inrikesministeriet i Baden-Württemberg, och båtarna levereras för under sommaren 2019 till Bodensjön för att där tas i bruk i städerna Friedrichshafen och Konstanz.
Inrikesministeriet beslöt nyligen om tilläggsfinansiering, vilket ledde till att Kewatec AluBoat fick en beställning på ytterligare två arbetsbåtar. Dessa båtar skall placeras i städerna Radolfzell och Überlingen. Leveransen sker i maj 2020.

Arbetsbåtarna är digert utrustade för brand- och oljebekämpning, räddningsuppdrag samt tekniskt bistånd. Till båtarnas huvudsakliga utrustning kan nämnas en kraftfull brandbekämpningspump, vatten- och skumkanoner, en hydraulisk däckskran, kraftiga tömningspumpar, en hjälpbåt på däck samt en fjärrstyrd mångsidig värmekamera. Arbetsbåtarna drivs av två kraftiga Volvo D8 – 550 huvudmotorer. Drivningen sker via två raka axlar. Dessutom installeras en dieselgenerator på 30 kW samt en annan dieselmotor för drift av brandpumpen.

”De nya arbetsbåtarna förbättrar säkerheten på Bodensjön avsevärt. Efter leveransen av dessa arbetsbåtar har vi en flotta bestående av fyra moderna och effektiva båtar som göra att vi förtjänstfullt kan fullfölja våra uppgifter. Arbetsbåtarna kommer att användas på Bodensjön för alla möjliga olyckor. Samarbetet med Kewatec AluBoat kännetecknas av hög kompetens och tillit, vi är mycket nöjda med Kewatec AluBoats arbete och ser fram emot de nya arbetsbåtarna ”, säger brandkårschef Henning Nöh.

Verkställande direktören på Kewatec AluBoat, Jens Ahlskog, är mycket tacksam för den nya ordern. ”Det är en stor ära för oss att bygga båtar till räddningstjänsten. Arbetet med att rädda människor, bekämpa bränder och skydda känslig natur kan inte överskattas. Vi är nöjda att kunna bidra till en trygg gemensam framtid på detta sätt.”