Kewatec Aluboat

Investerare

HÖGRE VÄRDE FÖR AKTIONÄRER

Förmågan att generera högre värde för Kewatec AluBoats aktionärer baserar sig på företagets starka position inom dess huvudsakliga företagsområde – planering och produktion av aluminiumbåtar för yrkesmässigt bruk.

AKTIER

Kewatec AluBoats aktiebrev är digitaliserade, och aktieregistret upprätthålls av Euroclear Finland som är Finlands nationella värdehandelscentral.

Handeln med aktierna görs enklast genom Privanet Securities handelsplattform: https://privanet.fi/investing

Företagets största ägare (daterad 1.6.2021)

POS NAMN ANTAL AKTIER %
1 WARGH KARL ERIK 256274 21,68
2 AB TALLQVIST OY 234707 19,85
3 IISKOLA MATIAS 90560 7,66
4 FINLANDIA FINANCE OY 30626 2,59
5 BEFORE HOLDING OY 23150 1,96
6 GRANBERG KARL-OLOF 20628 1,74
7 SOINITILAT OY 20000 1,69
8 KOIVUNEN JUSSI 14660 1,24
9 EHRNROOTH MARTTI 11250 0,95
10 NYMAN ANSSI 10500 0,89

Antal aktionärer: 312

AKTIENS PRIS