Kewatec Aluboat

Investerare

HÖGRE VÄRDE FÖR AKTIONÄRER

Förmågan att generera högre värde för Kewatec AluBoats aktionärer baserar sig på företagets starka position inom dess huvudsakliga företagsområde – planering och produktion av aluminiumbåtar för yrkesmässigt bruk.

 

AKTIER

Kewatec AluBoats aktiebrev är digitaliserade, och aktieregistret upprätthålls av Euroclear Finland som är Finlands nationella värdehandelscentral.

Handeln med aktierna görs enklast genom Privanet Securities handelsplattform: https://privanet.fi/investing

 

Företagets största ägare (daterad 10.4.2019)

POS NAMN ANTAL AKTIER %
1 WARGH ERNST KARL ERIK 257898 23,83
2 AB TALLQVIST OY 234707 21,69
3 FINLANDIA FINANCE OY 30626 2,83
5 BEFORE HOLDING OY 23150 2,14
4 SOINITILAT OY 20000 1,85
6 VIITALA TIMO 15400 1,42
7 GRANBERG KARL-OLOF 13728 1,27
8 EHRNROOTH MARTTI 11250 1,04
9 NYMAN ANSSI 10500 0,97
10 KOIVUNEN JUSSI 10260 0,95

Antal aktionärer: 310

 

AKTIENS PRIS