Kewatec Aluboat

Case: Work 1370 Rescue

SJÖAMBULANSEN


Landskrona, Sverige
Martti Vaahtoranta, 7.1.2020

Tycho Brahe – Vens mest berömde invånare

Landskrona är en liten men vacker stad i Skåne vid Öresunds strand. Staden har redan uppnått en respektabel ålder på över 600 år. Den danska stranden av det livligt trafikerade sundet ligger ett stenkast bort.

Ön Ven, tidigare ”Hven”, som ligger nordväst om Landskrona mitt i det smala sundet, påminner oss om vändningarna i Skandinaviens politiska historia. Där utförde den berömde danske astronomen Tycho Brahe sin forskning i slutet på 1500-talet, efter att ha förlänats ön i gåva av den danske kungen.

Efter att Danmark fick en ny kung måste Tycho Brahe flytta bort från ön, och det observatorium han lät bygga på ön finns inte längre kvar. Hans minne lever dock kvar på Ven. Det har också en viss beröringspunkt med arbetet vid Landskrona räddningstjänst och med Kewatec.

Även öbor kan bli sjuka

Räddningstjänsten i Landskrona kan inte begränsa sig enbart till uppdrag på land. Uppdragen är inte heller förutsägbara. ”Den största utmaningen i vår verksamhet är att vi aldrig kan veta vad som väntar oss. Varje olycka är olika”, säger brandman Stefan Eriksson, som har jobbat för räddningstjänsten sedan 1981 och ansvarar för materiel, såsom bilar och båtar.

Räddningstjänsten anser det viktigt att arbeta förebyggande. Trots det kan man aldrig undvika olyckor helt. Bränder uppstår trots all försiktighet, liksom sjukdomsfall, även om man skulle leva hälsosamt på en ö.

Vid en akut hjärtinfarkt, stroke eller risk för prematur födsel behöver patienten snabbt komma till sjukhus. När det finns vatten mellan patienten och sjukhuset, bör man snabbt och säkert ta sig fram även då det blåser och regnar. Färden är fyra sjömil.

Därför måste räddningstjänsten i Landskrona även klara av att ta hand om Venborna, om det kommer ett larm. Det bor över 350 permanenta invånare på ön, men sommartid finns det betydligt fler människor där, eftersom ön är ett populärt turistmål. Även om ön har en egen ambulans och en jourhavande sjuksköterska, räcker det inte alltid till. ”Det går förvisso en färja till Ven, men den är långsam och går inte dygnet runt varje dag i veckan”, berättar Stefan Eriksson.

Den gamla trotjänaren har gjort sitt

Således sköter räddningstjänsten i Landskrona om snabb transport av krävande sjukdomsfall från Ven till fastlandet. ”De utgör 90 procent av våra uppdrag på Ven”, säger Eriksson. Räddningstjänsten tar också hand om akutfall på en annan ö. ”Förutom sjukdomsfall kan de vara bränder och andra olyckor.”

Brister i den tillgängliga materielen har dock länge stört verksamheten. Räddningstjänstens förra båt började bli gammal. Den byggdes 1989 och var svår att underhålla. Även sjukvårdsutrymmet var anspråkslöst.

Under uppdragen behövde man ibland hjälp av frivilliga sjöräddare. Det är dock inte alltid möjligt att få en helikopter och ibland är den inte ens det snabbaste alternativet vid akutfall.

Förutsättningarna för Landskrona räddningstjänst att hjälpa öborna förbättrades avsevärt på försommaren 2018, något som de anställda är överens om. Då anlände den nya ambulansbåten (Kewatec Work 1370 Rescue) efter en knappt tre dagars färd från Karleby. Den gamla trotjänaren får gå i välförtjänt pension.

Den nya stjärnan i hamnen i Landskrona

Tycho Brahe hade säkert varit nöjd om han fått höra namnet på den nya båten: Stella Nova, ”den nya stjärnan”. Namnet hänvisar till Brahes verk som han skrev då han tillsammans med andra astronomer på sin tid hittade en ny supernova i stjärnbilden Cassiopeia. Boken heter ”De nova stella”.

Den nya stjärnan går fint i vattnet. Den är också modern. Exempelvis har den två motorer med IPS-drivenheter och ett navigationssystem som representerar den nyaste tekniken. Dessa gör det möjligt att hålla båten i exakt position med en knapptryckning, även i hård vind. Båten kan också manövreras smidigt sidledes, roteras på stället och styras med hjälp av en joystick som fungerar analogt med båtens rörelser.

Båtens sjukhytt motsvarar en modern ambulans. Medföljande sjuksköterska har en egen fjädrad stol intill den höj- och sänkbara båren. ”Arbetsergonomin under sjuktransporterna har förbättrats avsevärt och även sjukhuspersonalen berömmer båtens sjukhytt”, konstaterar Stefan Eriksson.

Dessutom finns det två brandsprutor ombord. De kan användas till att släcka båtbränder, men också strandnära bränder. En brandslang kan kopplas till systemet och med hjälp av den kan släckvattnet ledas från strandlinjen längre in på ön för att hjälpa Vens frivilliga brandkår och dess brandbilar. ”Dessutom kan Stella Nova delta i sjöräddningsuppdrag på sitt eget verksamhetsområde”, berättar Eriksson.

Den nya ambulansbåten räds inte lite vind, inte ens hårdare vind. Den har också testats i rejäl sjögång och användarna har varit mycket nöjda.

 

Ny nivå på verksamheten

”Stella Nova är något av det bästa som hänt oss. Hela besättningen är mycket nöjd med båten”, säger Stefan Eriksson. ”Båten är lättmanövrerad och det är lätt att lära sig köra den. Det är viktigt, eftersom vi är många båtförare.”

I Landskrona är man även nöjd med Kewatec som har levererat båten. ”Vi har fått jättebra stöd. Härlig personal och fantastiskt samarbete!”

Stella Nova har ökat räddningstjänstens möjligheter att reagera på oförutsägbara situationer, som alltid är krävande. Stella Nova är rätt verktyg att ta hand om Venborna och även lite andra uppdrag till sjöss.