Kewatec Aluboat

Case: Kewatec Work 1560 ORV

KEWATEC WORK 1560 ORV – BRA UPPHANDLINGSPROCESS OCH ORDENTLIG UTRUSTNING TILL SATAKUNTA RÄDDNINGSVERK


Björneborg, Finland
Martti Vaahtoranta, 7.1.2020

Räddningsverket värnar om naturen

Brandmästare Markku Rintalas telefon ringer. Vi håller just på att resa oss från bordet i Kewatecs förhandlingsrum i Karleby. Vi förhandlar om en ny, stor anskaffning vid Satakunta räddningsverk och nu är det dags för lunch.

Vi kan se på Rintala att det inte är något trevligt samtal. På väg till lunchstället berättar han att en stor mängd lätt brännolja nyss har läckt ut i Kumo älv från en industrianläggning i Harjavalta. En svår uppgift väntar. Ansvaret ligger på Satakunta räddningsverk.

Brandkåren släcker inte bara bränder. Den har också många andra uppgifter. Det gemensamma för alla uppgifter är att brandkåren skyddar och räddar människor, egendom och natur.

Verksamhet till havs

Markku Rintala arbetar vid den nya brandstationen i Havs-Björneborg (Meri-Pori) i Kaanaa i Björneborg. Han ansvarar för administrativa uppgifter, personalledning, planering av utbildning, hantering av ekonomin och givande av utlåtanden, men också för brandsyn och deltagande i räddningsverkets operationer. Även oljebekämpning hör till hans uppgifter i Havs-Björneborg.

Kaanaa ligger långt från centrum, men nära kusten. Havet har förflyttats dit under århundraden. Där finns Mäntyluoto hamn, och hamn och industri finns också i skärgården, som först under de senaste årtiondena har fått vägförbindelse till fastlandet.

Numera kommer man till öarna med bil längs en vägbank och över en bro. Knappt märkbar på landsidan alldeles intill bron, vid stranden av ön Hilskansaari, finns båtstranden som hör till brandstationen i Havs-Björneborg. I båthuset, skyddad från vind och regn, finns den anskaffning som vi förhandlade om i Karleby och som började användas på hösten 2018: oljebekämpningsbåten ”Anne-Marie” i klass F (Kewatec Work 1560 ORV). Dessutom har hela Satakunta räddningsverk ytterligare en båt i klass F, en båt i klass E, tre båtar i klass D och fyra båtar i klass B.

Mångsidig utrustning för skärgård och öppet hav

”Anne-Marie” har tillverkats enligt Trafis föreskrifter och Miljöförvaltningens anvisningar (Anvisning för anskaffning av oljebekämpningsbåt), så att hon kan användas på öppet hav nära kusten. Hon måste också klara av tunn is.

”Anne-Marie” klarar alltså av havet utan det skydd som skärgården erbjuder. Därför hindrades inte färden av stormvind, när båten kördes från Karleby till Björneborg på sensommaren. Den gick fint till havs.

Däremot har den inget att göra i Kumo älv eller inlands i Harjavalta. Ett oljeutsläpp där måste bekämpas på annat sätt.

I Björneborgs hamnar, i skärgården och vid de stora öppna stränderna ansvarar dock ”Anne-Maries” besättning för att göra allt de kan för att en olycka i olje- och kemikaliehamnen inte ska skada människor eller bosättning eller leda till en miljökatastrof i ett område som är känt för långa sandstränder och många flyttfåglar.

Oljebekämpningsbåten bör till exempel vara redo att lägga ut oljelänsor kring fartyg, om det behövs. Den måste också kunna samla upp olja ur vattnet såväl till havs som i närheten av stranden.

”Anne-Marie” måste så klart också kunna släcka bränder. Brandkåren är en brandkår också till havs. På öarna kan det finnas brinnande terräng eller stugor och då måste man kunna lägga till med båten och vid behov flytta ombordvarande utrustning till ön eller använda båtens egen brandpump för släckningsarbetet. Man måste också kunna släcka båtbränder till havs eller åtminstone evakuera personer i sjönöd.

Sjuktransporter hör också till räddningsverkets uppgifter och då får vattnet inte vara något hinder för att få hjälp. Även rena sjöräddningsuppgifter kan bli aktuella.

Då båten dessutom opererar i ett område där bränslen och kemikalier hanteras, måste släckningsutrustningen kunna skydda besättningen från giftiga gaser. Styrhytten ska vara trycksatt och det bör finnas andningsapparater ombord. Till och med en nöddusch på däck hör till utrustningen.

Dessutom behöver brandstationen i Havs-Björneborg en båt som lämpar sig för utbildningsändamål. Brandkåren övar och förbereder sig för situationer som den hoppas att den aldrig ska få uppleva. Om något ändå händer, blir övningarna till en verklighet som brandkåren kan hantera. Då får den också nytta av de långa övningarna varje sommar.

Angenäm upphandlingsprocess som ger erfarenhet

”Anne-Marie” upphandlades vid ett normalt anbudsförfarande. Oy Kewatec AluBoat Ab hade det vinnande anbudet. Företaget hade redan stor erfarenhet av att planera och bygga oljebekämpningsbåtar. Även priset var lämpligt.

Oljeskyddsfonden hade det största ansvaret för att täcka båtens anskaffningskostnader. Fonden får sina medel via oljeskydds- och oljeavfallsavgifter från kommersiella oljetransportörer samt via statsbudgeten.

Både beställaren och tillverkaren fick mer erfarenhet av att bygga oljebekämpningsbåtar tack vare den nya anskaffningen. Processen var angenäm för bägge parter. Markku Rintala berättar:

”Samarbetet var exemplariskt. Kontakten mellan projektdeltagarna var okomplicerad och enkel. Planeringsmötena var väl genomförda. Projektet var intressant. Vi fick mycket information om byggprocessen för sådana båtar.”

Satakunta räddningsverk strävar efter att ha minst så många och kvalitativa båtar som det har nu. ”Anne-Marie” har avsevärt förbättrat oljebekämpnings- och sjöräddningsberedskapen vid brandstationen i Havs-Björneborg.