Kewatec Aluboat

PEOPLE OF KEWATEC – RIKU KORKEANIEMI

Martti Vaahtoranta, 13.3.2020

HJULEN I RULLNING DÅ BILENTUSIASTEN JOBBAR PÅ VARVET

Amerikanska bilar på Karlebys gator

När man sommartid vandrar längs Karlebys gator, kan man inte undvika att se gamla jänkare, höra dem eller känna lukten av bensin från en tid före katalysatorer och även lite lukt av bränd motorolja. En del av dessa bilar är fint renoverade, andra pimpade som man säger och några har helt enkelt åldrats med hedern i behåll.

Det verkar finnas ovanligt många i Karleby som sysslar med gamla amerikanska bilar. En av dem är Riku Korkeaniemi, som är född i Perho, men länge har bott i Karleby och arbetar för Kewatec.

Effektiv förflyttning av varor

Det är svårt att föreställa sig Kewatec utan Riku. Han har hört till personalen sedan 2002. På Kewatecs asfalterade gård ser man dock oftare Riku bakom spakarna på en truck än bakom ratten på ett dollargrin.

Kewatecs varv är en riktig logistisk utmaning. På Lahdenperä industriområde finns två hallar där båtar byggs och en hall enbart för lagring. Å andra sidan lagras varor också i de andra hallarna, och givetvis måste varorna föras från lagerhallen till den exakta plats där de behövs vid en viss tidpunkt.

Dessutom kommer det ständigt nya varor genom porten till varvet, ibland med små skåpbilar, ibland med långtradare. Men tunga är också de fordon som transporterar båtar exempelvis till grannföretaget för målning.

Riku kör dock mestadels lite lättare transportfordon. Trucken behövs förvisso ibland också för att transportera båtar till en trailer på varvsområdet, exempelvis då en färdig båt flyttas från monteringshallen efter vägning till stranden för sjösättning. Men den mesta trafiken på gården sker då olika delar och anordningar transporteras från en hall eller användningsplats till en annan.

Anställd i unga år

Riku har stor erfarenhet av sitt jobb. Han studerade till plåtslagare-svetsare, då Kewatecs grundare Karl-Erik ”Kalle” Wargh lockade honom att börja jobba på sitt företag. Även om Riku fortfarande också svetsar emellanåt, jobbar han framför allt med logistik och fordon på Kewatec, vilket är passande för bilentusiasten som också studerat till fordonsmekaniker.

Båtar blev yrket för inlandssonen

”Mitt förhållande till båtar är strikt professionellt. Jag har inte sysslat med båtar som dem som vuxit upp längs kusten och har ingen särskild relation till havet”, konstaterar Riku.

Innan Riku anslöt sig till teamet på Kewatec hann han också jobba för Betset Oy inom betongbranschen. Sedan dess har det material han hanterar varit lättare, det vill säga aluminium. Men även det väger om delen i fråga är tillräckligt stor.

Trevligt arbete i gott sällskap

Själva arbetet bekymrar inte Riku. ”Jag trivs bra både i Kewatecs arbetsgemenskap och i mitt arbete, där det bästa är att det är så omväxlande”, säger han. ”Det är ingenting som är särskilt svårt.” Då man frågar Riku vad han skulle vilja förändra med arbetet, svarar han lite skämtsamt att ”lönen kunde ju alltid vara bättre”.

Men även om Riku ibland blir stressad av arbetet, släpper spänningarna när han får syssla med amerikanska bilar. Han håller också på med simning för att hålla sig vältränad.

Och sedan rullar hjulen på Kewatec igen, precis som nu.