Kewatec Aluboat

PEOPLE OF KEWATEC – PETRI KATTILAKOSKI

Martti Vaahtoranta,1.11.2020

DET ÄR BRA ATT VARA FÖRTROENDEMAN PÅ KEWATEC, MEN ARBETET KUNDE VARA ÄNNU MER KRÄVANDE

Man blir inte huvudförtroendeman av misstag

Svetsaren Petri Kattilakoski har varit huvudförtroendeman för Kewatecs personal sedan 2012.

Vad gör en huvudförtroendeman egentligen? – Innan han kan göra någonting alls, måste han åtnjuta förtroende hos de anställda som han representerar. Därför kan man inte välja vem som helst till förtroendeman. Personen måste vara pålitlig.

En förtroendeman måste känna till arbetet och dem som utför det

För att huvudförtroendemannen ska kunna sköta sitt uppdrag, måste han förstå arbetet som utförs av de anställda han representerar. Dessutom måste han också åtnjuta arbetsgivarens och företagsledningens förtroende, eftersom han är länken mellan de anställda och arbetsgivaren och länken måste fungera i båda riktningarna.

Av denna orsak lönar det sig att lyssna noga på vad huvudförtroendemannen säger om arbetsgemenskapen, arbetsgivaren och arbetet som utförs på arbetsplatsen. Det han säger grundar sig på omfattande information och djup förståelse både för jobbet och för dem som utför det.

Utbildning inom bil- och metallbranschen långt från havet

Petri Kattilakoski är född 1980 i Kannus. Kannus ligger ganska långt från kusten och inte heller Petris utbildning verkar peka i riktning mot havet: efter grundskolan utbildade han sig till bilmekaniker i yrkesskolan och slutförde även grundstudier inom metall.

Sin första arbetsplats fick Petri inom metallbranschen hemmavid, det vill säga i Kannus. Inom två år lärde han sig ytbehandling av metall.

Svetsarens väg mot varven och havet

Petris väg gick dock inte från ytbehandling till bilmekaniker, vilket man hade kunna tro utifrån hans utbildning, utan i stället lärde han sig att svetsa innan han gick vidare. Fyra år reste han runt som svetsare i Finland, men även på varv i Norge. Älvlandskapet i Mellersta Österbotten byttes ut mot havskusten.

Petri hade ingen tidigare relation till havet eller båtar. Steget var ganska långt från Lestijokis strand och roddbåten till fartygsbyggen i Norge.

Touchdown på Lahdenperä industriområde

Petri återvände aldrig hem. Han kom till Karleby redan som tjugoåring.

Karleby är en hamnstad. Vattnet är förvisso bara lite salt, men det är ändå havsvatten. Och vid stranden finns Lahdenperä industriområde.

Dit kom Petri slutligen efter åren på vandring. Kokkolan Pikahitsaus Oy, där han arbetade i sammanlagt fem år, finns förvisso också på Haralandets industriområde, liksom Kewatec numera, men företaget har också en annan lokal på Lahdenperä industriområde vid havsstranden och dessutom alldeles intill Kewatecs varv. Företaget är även underleverantör till Kewatec.

Från bemanningsföretag till fast anställning

Det var alltså inte långt till grannen för Petri. Petri hade dock inte fast jobb för Kewatec i början. Petri började hos Kewatec som inhyrd arbetskraft.

”Det kändes som en bra arbetsplats. Arbetet var omväxlande och ganska fritt. Man lyssnade på arbetstagarna och beaktade också deras personliga angelägenheter, till och med familjen”, säger Petri, vars familj består av fru och tre barn.

”Det som var viktigt för arbetstagaren var inte heller betydelselöst för arbetsledningen. Arbetet leddes på ett flexibelt och positivt sätt.” Så beskriver den nuvarande huvudförtroendemannen det Kewatec han då lärde känna.

Nu är det flera år sedan Petri fick fast anställning på Kewatec. Slutligen blev han även officiell representant för företagets anställda.

Tillväxt och utveckling även en personlig utmaning

Som ung spelade Petri badminton. Numera är han heller på gymmet eller håller på med konditionsboxning.

Lyckligtvis behöver han inte visa knytnävarna i arbetet, eller ens sikta och slå. Kanske har han ändå nytta av att lyfta vikter, då han måste svara på de utmaningar som Kewatecs snabba och kraftiga expansion medför för arbetsgemenskapen. Petri pratar hellre om sig själv som en del av den:

”Det jag tycker om med mitt jobb är att det är självständigt. Först och främst tillverkar jag båtdelar och eftersom jag får arbeta ensam kan jag själv planera arbetet och hur det ska utföras. Däremot är det lite svårt för mig att anpassa mig till att företaget och personalen växer.”

Även om olikheter är en rikedom, ser Petri det också som en utmaning att lära känna den allt större personalen. ”Även själva arbetet har förändrats. Tidigare fick jag i större utsträckning vara en del av hela båtbyggnadsprocessen med mångsidiga uppgifter från installationsarbete till färdigställande av båtarna. Nu är mitt arbete ”en del av maskineriet” och mer enformigt. Det är inte bara bra.”

Petri funderar även högt om det fortfarande finns sådant som kan utvecklas i arbetsfördelningen mellan de olika avdelningarna och om det skulle löna sig att i högre grad införa ackordsarbete åtminstone på aluminiumsidan. Sådana tankar har huvudförtroendemannen som är proffs på sitt eget arbete.

Jobb hos Kewatec?

Utan omsvep rekommenderar Petri Kewatec som arbetsplats för den som söker nytt jobb: ”Arbetet är flexibelt, arbetsledningen saklig och arbetsmiljön städad. Det lönar sig att söka jobb hos Kewatec.”

För sin egen del hoppas han ännu få möjlighet att gå vidare till nya uppgifter i arbetet. Hela företaget och även huvudförtroendemannen siktar framåt!