Kewatec Aluboat

PEOPLE OF KEWATEC – MIKA KAINU

Martti Vaahtoranta,8.4.2020

ALUMINIUMDELAR OCH FÄRDIGA SKROV

Projekttryck

Det är inte alltid man kommer att tänka på vad som göms under målade ytor, beklädnad eller bart aluminium på en arbetsbåt som är färdig att överlämnas till kunden. Båten består av otaliga små och stora detaljer, som alla har designats, ritats och beställts, byggts eller monterats, svetsats, målats, skruvats eller limmats av någon.

Det finns också någon som har lett och koordinerat allt arbete.

Det är ingen enkel sak. De lägen som finns är bråttom eller mycket bråttom. Flera projekt pågår samtidigt. Det finns en deadline då båten ska överlämnas som obönhörligen närmar sig. Och ju närmare sjösättningen och överlämnandet av båten kommer, desto mer press känner de som bär ansvar för det sista skedet av processen.

Grunden läggs i början av processen

Byggprocessens inledande skede följer dock med som en röd tråd ända till slutet. En av dem som personligen känner en tyngd på sina axlar är förmannen med ansvar för aluminiumavdelningen, Mika Kainu. Han ansvarar särskilt för att de färdigritade och urklippta aluminiumplåtarna som används för att svetsa ihop båtens skrov och hytt beställs i tid, att de börjar svetsas i rätt tid och att skrovet och andra beställda delar som ska svetsas är klara i tid. En jäktad projektchef kan också vända sig till Mika i slutet av tillverkningsprocessen.

Alla Kewatecs svetsare är kunniga proffs med yrkesexamen inom branschen och nödvändiga certifikat. Men Mika är den som ansvarar för arbetet i svetshallen och för att helheten går i lås. Ansvaret för svetsarbetets kvalitet är inte bara en moralisk fråga, utan kvaliteten kontrolleras också regelbundet. Att skrovets fogar håller på varje tillverkad båt kontrolleras med penetrantvätska och en del av fogarna röntgas också för att man ska hitta eventuella fel.

Protokoll uppgörs självfallet på detta. Inspektionsprotokollen måste vara i sin ordning och ingå i de dokument som överlämnas till köparen som bevis på produktens kvalitet. Projektchefen ber Mika om protokollen, ifall de av någon anledning inte redan finns i den pappershög som strax innan överlämnandet av båten sorteras och sammanställs i mappar och digitala lagringsenheter som ges till kunden.

Den grund som Mika i egenskap av förman för aluminiumavdelningen har lagt i början av processen bär alltså båten ännu i slutskedet av tillverkningsprocessen. Tyvärr skulle ju ingen ha glädje av en läckande båt som var dåligt svetsad, hur välutrustad den än var!

Omväxlande och motiverande, men också krävande arbete

För själva svetsprocessen behövs kreativitet av såväl svetsarna som arbetsledningen. Detta är kryddan i arbetet för Mika, men också en av de saker som är så svåra.

”Jag tycker om att arbetet är så omväxlande. Projekten är aldrig kopior av varandra. Tack vare det håller jag mig alert”, säger Mika.

”Å andra sidan är det också en av de stora utmaningarna med arbetet. Vi gör nästan hela tiden prototyper, nya båtmodeller, för vilka det krävs nya lösningar utöver de gamla. De har inte alltid planerats fullt ut, utan måste jämkas och anpassas i takt med att arbetet framskrider.”

Kewatecs avdelningar fungerar inte och kan inte heller fungera helt separat från varandra. Ibland måste man utföra svetsarbete även i monteringshallen. Ännu i detta skede är också planeringsavdelningen kopplad till båtens tillverkningsprocess.

”Men vi har en fin arbetsgemenskap. Jag trivs riktigt bra med den och med mitt arbete”, konstaterar Mika. Mika ansvarar för schemaläggningen av arbetet, inköpen till aluminiumavdelningen, uppgörandet av arbetsuppgiftslistor, dokumentation av utförda arbeten, kontroller som krävs och andra liknande uppgifter. Precis som Mika säger är det omväxlande.

Mikas väg mot Kewatec

Det är inget ovanligt med att Mika inte har en utbildning som direkt är förknippad med hans nuvarande arbete. ”Jag utbildade mig till VVS-montör i yrkesskolan. Efter armén arbetade jag dock med helt andra saker. Först körde jag lastbil i pappas transportföretag, det vill säga främst livsmedel mellan hemorten Vetil och Helsingfors.”

Mikas nästa arbetsplats pekade ändå lite mot hans kommande arbete på Kewatec: ”Jag jobbade ett par år på Scanfil Oy:s fabrik i Vanda, där jag var skiftansvarig för galvaniseringslinjen.”

Ännu mer lärorik erfarenhet fick Mika, när han lämnade huvudstadsregionens trängsel bakom sig och tog anställning som svetsare på Tyllis Oy Ab, som tillverkar skräddarsydda lösningar för transportbranschen.  Där arbetade han i cirka ett år. Sedan stod Kewatec på tur.

”Jag kom hit 2002. Antagligen var det en lockande tidningsannons som fick mig att söka jobb hos Kewatec. Det är dock så länge sen, att jag inte längre minns exakt vad jag tänkte”, berättar Mika.

Från inlandet till båtbyggare

I stället för fordon som rör sig på land har Mika redan länge byggt båtar avsedda för hav och sjöar. ”Jag har ingen särskild relation till havet, eftersom jag växte upp i inlandet.” Det är långt från Vetil, där Mika är född och fortfarande bor med sin familj, till kusten.

Mika fortsätter emellertid: ”Jag har varit en ganska aktiv fiskare. Vi körde med en mittpulpetbåt på inlandssjöarna och tävlade till och med ibland i trolling.”

Barnfamiljens rika liv

Senare sålde Mika båten. ”Då jag fick familj, räckte inte tiden riktigt till för fiske längre.”

Mika har tillsammans med sin Johanna tre barn, äldsta är 13 år och yngsta sex år. De sysslar alla med idrott, fotboll, orientering och friidrott, och har även andra fritidssysselsättningar. Faderns fritid går i stor utsträckning åt till dessa sysselsättningar. ”Jag orienterar också själv fortfarande. Jag söker kontrollpunkter på kvällen”, berättar Mika.

Full fart i skogen och på jobbet

Orienteraren bör inte bara hitta kontrollpunkter, utan också springa. Det är full fart som gäller. Men det är säkert helt annorlunda än den brådska som Mika gärna skulle vilja slippa:

”Jag har en ständig känsla av stress på jobbet. Den skulle jag vilja bli av med. Men det hänger säkert också på en själv.”

Är det så? Kewatec har upplevt en kraftig tillväxt. Detta påverkar också arbetet för förmannen på aluminiumavdelningen.

Kom med!

Stressen skapar emellertid också arbetsplatser för dem som vill ta chansen. För Mika är det inte alls svårt att rekommendera Kewatec som arbetsplats:

”Tveka inte att ta chansen! Man behöver ingen lång erfarenhet. Det räcker att man har en positiv inställning och är motiverad.”

Det känner ju Mika till. Själv har han lärt sig mycket på vägen.