Kewatec Aluboat

PEOPLE OF KEWATEC – MARKO KUJALA

Martti Vaahtoranta,29.5.2020

INKÖPSCHEFEN ÖVERVAKAR OCH VÄLJER

 

Man blir inte rik på stora inkomster utan små utgifter

Vi lite äldre finländare, vars föräldrar har genomlevt två krig och den därpå följande ransoneringstiden, har lärt oss att spara. ”Man blir inte rik på stora inkomster utan små utgifter.” Det har vi ofta fått höra. Att man ska rätta mun efter matsäck.

Denna sparsamma och försiktiga grundinställning är inte alltid bra för konsumtionsefterfrågan som driver samhällsekonomin framåt. För en person kan det dock vara den enda möjligheten att klara sig från en dag till en annan. Eller åtminstone ett sätt att spara till något nödvändigt och roligt som man annars inte skulle ha råd med.

Det är också möjligt att denna inställning håller på att bli en globalt viktig princip. Jordens resurser är begränsade. Man måste rätta konsumtionen efter vad man tjänar.

I vilket fall som helst har principen en säker plats inom företagsekonomin. Företagets inkomster står alltid i relation till dess utgifter.

Till exempel hos Kewatec består utgifterna av mycket annat än bara personalens löner eller hyra för arbetslokaler. Via Kewatec passerar varje år en enorm mängd förädlat material och installerad utrustning från tillverkarna till kunderna. Allt sådant måste köpas in, innan det kan bearbetas eller installeras.

Högklassig marin aluminium har alltså sitt pris och båtarna drivs av stora, effektiva och dyra motorer. Båtarna och däcket döljer en ofattbar mängd elledningar för otaliga kvalitativa anordningar, utan vilka båtarna inte skulle kunna styras eller navigeras. Allt detta kostar.

En lekman tänker inte på vilken enorm mängd slangar, skruvar, klämmor och andra små tillbehör som går åt för en enda stor arbetsbåt. Varje liten sak kostar.

 

Inköpschefen måste vara uppmärksam

Inköpschefen Marko Kujala rör sig inom detta område. Hans arbete är extremt viktigt med tanke på verksamhetens lönsamhet, men också för att verksamheten ska löpa smidigt.

Marko är den som ständigt scannar av marknaden och söker efter lämpliga produkter, sådana vars förhållande mellan pris och kvalitet motsvarar Kewatecs behov. Han söker efter lämpliga varuleverantörer och begär anbud av dem. Han ingår inköpsavtal och planerar köpstrategin.

På så sätt ser Marko också till att en vara inte bara är bra och rimligt prissatt, utan också att den levereras i rätt tid. Det är nästan outhärdligt om en näst intill färdig båt saknar exempelvis ventiler, som absolut borde monteras inomhus där det är varmt, samtidigt som båten borde flyttas ut i väntan på sjösättning. Detta beror på att det finns fler båtar som väntar och som i sin tur borde ge plats åt nya projekt i svetshallen.

Kewatecs tillverkningsprocess är som en topptrimmad motor som går på högvarv och som börjar hosta om det är något som inte fungerar som det ska. Mer direkt handlar det om pengar. Även ett bra projekt blir dåligt, om förhållandet mellan pris och kvalitet inte är det rätta för en vara som köpts in och installerats.

 

Från inlandet till kusten

Marko som började arbeta för Kewatec först i slutet av 2018 är ett viktigt tillskott till den kompetenta personalen.

Marko är född på en lantgård i inlandet, det vill säga i Halso i Mellersta Österbotten. Visst finns det vatten även där i flera sjöar, men Marko säger att han trivs bäst vid kusten.

Efter grundskolan utbildade sig Marko till redovisningsmerkonom. Det är en god grund för det kommande arbetet som inköpare på ett företag.

Markos karriär tog dock först en helt annan vändning, då han blev lantbruksavbytare först i Halso och sedan i Kelviå. Ett par år hos DeLaval ledde inte heller nödvändigtvis mot kusten, även om det å ena sidan motsvarade Markos utbildning och å andra sidan hängde samman med hans dåvarande arbete inom lantbruket.

Annat kan man däremot säga om en hobby som blev Markos arbete under en tid. Det var datorer som för två år förde honom till Data Haitekki i Kaustby. Man kan inte ens föreställa sig inköpsverksamheten vid ett modernt företag utan datorer och IT.

 

Landsvägen och snön kallar

I detta skede hade Marko bott redan länge med sin familj i Kelviå. Markos fru kommer därifrån. Till familjen hör dessutom en vuxen dotter.

Inte heller Kelviå har förberett Marko för ett jobb med båtar. Han trivs bättre på vägen än på sjön. Sommartid kommer han till jobbet på motorcykel. Ibland tar det lång tid för honom att komma hem, eftersom resan på 25 kilometer inte räcker till för att stilla hans hunger, om vädret är bra. Vintertid kör han snöskoter, vanligtvis också på en veckas semester i Lappland.

 

Marko började slutligen med båtar

Marko har redan en längre tid hållit på med båtar. Mellan 2007 och slutet av 2018 jobbade han för båtvarvet Finn-Marin i Karleby, först som inköpare på kontoret på Kölvägen och sedan ansvarade han helt för inköpen på kontoret på Lahdenperä industriområde. Tidvis skötte han också leveranser till underleverantörer i Vetil, Valkeakoski och Sammatti.

Marko kände alltså väl till upphandlingsförfarandet inom båtindustrin, när Kewatec AluBoat, som låg granne med hans dåvarande arbetsplats, ledigförklarade tjänsten som inköpschef på hösten 2018. Han tvekade inte att erbjuda sina tjänster till företaget, som uppskattar detta mycket.

 

Krävande arbete men bra atmosfär

”Arbetet är krävande, men självständigt. Det underlättas av arbetsgemenskapen, som består av järnhårda proffs som stöder varandra. Atmosfären är riktigt trevlig. Jag trivs bra på min nya arbetsplats och hoppas att jag för min del ska kunna vara med och bygga upp en bra framtid för Kewatec”, säger Marko.

Marko har redan nu så mycket erfarenhet av sin nya arbetsgivare, att han vågar rekommendera Kewatec som arbetsplats också till andra: ”Den österbottniska kusten är känd för sin båtindustri och Kewatec AluBoat är en mycket uppskattad arbetsgivare.”

Visst är det så att det är människor som bygger båtarna och köper material och utrustning till dem. Därför lönar det sig att sköta om människorna och atmosfären på arbetet. Tack vare Marko har atmosfären åtminstone inte försämrats – utan om möjligt förbättrats ytterligare.