Kewatec Aluboat

PEOPLE OF KEWATEC – JUHO PAANANEN

Martti Vaahtoranta,26.10.2020

ARBETARE ELLER KONSTNÄR?

Planerande installationsarbete

”Även om jag officiellt är svetsare och även utför installationsarbete, har också alltid planering hört till mitt arbete. Det är omöjligt att rita allt på förhand. Det finns problem som bara kan lösas på plats. Om man exempelvis ska göra ett elskåp av tunn plåt för att spara på vikten, men det ändå måste vara stabilt, bör man bocka plåten.”

Att överväga och genomföra sådana lösningar är typiskt för Juho Paananens jobb i Kewatecs monteringshallar på Lahdenperä industriområde. ”Jag planerar gärna. Tack vare det håller jag mig alert. Men visst beror det delvis på stress. Jag hinner inte alltid vänta på att någon annan ska planera installationen av en del eller anordning. Jag måste själv hitta en lösning.”

Däremot skulle Juho önska att fungerande lösningar som produktionen kommit på ska dokumenteras, så att de syns på ritningarna om man måste göra samma sak igen. Då behöver man inte själv försöka minnas hur man gjorde förra gången. Även om det verkar fungera det också.

Från Karleby till Jakobstad och halvvägs tillbaka

Juho Paananen är född i Karleby, men har bott trettio år i Jakobstad. Innan han mönstrade på hos Kewatec jobbade han i Jakobstad, bland annat i sju år med att tillverka garagedörrar från början till slut. Även andra stålkonstruktioner hörde till arbetet.

Juho är utbildad timmerman, verkstadsmekaniker och licenssvetsare. Lastbilskort tog han i militären. Den allsidiga utbildningen har gett honom perspektiv och kunskap för det omväxlande arbetet, som alltså är mycket mer än bara svetsning.

Juho började arbeta för Kewatec 2011. Lyckligtvis är dragkampen mellan grannstäderna Karleby och Jakobstad inte så allvarlig. Det gör alltså inget att Juho bor kvar i Jakobstad, även om han ibland fortfarande får höra i Karleby att han bor på Jakobstadssidan. Kewatec har ju många anställda även från andra kommuner runt omkring. Så det är bara på skoj.

Automatiserat hem

Juhos fru är teamledare i ett företag som tillverkar arbetslampor. Till familjen hör också en son i högstadieåldern. Frun arbetar i två skift, medan Juho arbetar i grannstaden.

Att samordna vardagen, familjelivet och arbetet är inte alltid lätt. Tekniken kan dock underlätta det hela något.

Planeraren gillar också att planera hemma. Juho terrängcyklar då han har tid, men framför allt är han intresserad av ett projekt som både är en fritidssysselsättning och hjälper till i vardagen: Juho har byggt ett omfattande fjärrövervakningssystem för familjens egnahemshus. Med hjälp av en smarttelefon kan han till exempel fjärrstyra hemmets elapparater och följa med förbrukningen. Han kan också följa med på avstånd om någon rör sig i huset.

Internt nätverk på arbetsplatsen

”Jag sökte jobb på Kewatec, eftersom jag ville göra något nytt. Önskan har gått i uppfyllelse: under de gångna åren har jag byggt hytter, svetsat skrov, utrustat båtar, gjort bultarbeten och flyttat båtar – och som sagt även planerat allt möjligt”, säger Juho om sin karriär hittills på Lahdenperä industriområde.

”Jag tycker om att arbetet är omväxlande och att vi nu för tiden får arbeta på ”vår egen båt”. Vi behöver alltså inte byta från en båt till en annan hela tiden. Å andra sidan är vi en del av ett nätverk och behöver varandra. Till exempel svetsarbeten och elarbeten går hand i hand.”

Relation till havet genom arbetet

Juho Paananen hör till de Karlebybor som inte har haft någon relation till havet eller båtar i barndomen. En sådan relation har dock oundvikligen uppstått genom arbetet.

Vad kan man annat tänka sig, då arbetsplatsen ligger alldeles vid havsstranden och en del av arbetet utförs på båtar som ligger vid kajen i Kewatecs egen hamn? Ibland gungar arbetsplatsen under fötterna. Arbetsljuden täcker inte alltid ljudet av vågskvalp mot aluminiumskrovet. Solglittret i havet är bländande.

Förutom installationsarbete har Juho också fått vara med och testat båtar som blir färdiga. Han har fått åka med från stranden långt ut till havs. Så kan vardagen också se ut för Kewatecs anställda, vilket gör det hela lite mera festligt.

Rytmik i svetsningen

Trots alla hans övriga kunskaper är det kanske ändå yrket som svetsare som kommer fram starkast då man pratar med Juho. Det är nästan som att prata med en proffsmusiker. Man kan ana vad som ligger bakom en perfekt fog eller en perfekt föreställning.

”Man måste ha rytmkänsla för att svetsa fogar”, säger Juho när han beskriver det fortskridande svetsarbetet.

Det är möjligt att svetsning och överlag båtbyggande är ett arbete som inte bara utförs av proffs, utan också av konstnärer. Helt uppenbart är Juho Paananen en av dem.