Kewatec Aluboat

PEOPLE OF KEWATEC – JOONAS TOIVONEN

Martti Vaahtoranta,15.10.2020

Ibland behövs elmontörer även i Tyskland – DET BLIR ALDRIG LÅNGTRÅKIGT PÅ KEWATEC

 

Tips från pappa

Ofta får man veta ryktesvis om en bra arbetsplats. Den informationen är särskilt tillförlitlig om den kommer från ens egen pappa.

Så var det för Joonas Toivonen. Kewatec har lyftkranar i hallarna, men inte vid kajen. Därför beställer företaget en mobilkran – eller två – vid behov.

Joonas pappa är en av dem som kör en sådan bjässe. Han arbetar för kranföretaget E. Helaakoski och har inom ramen för sitt arbete sjösatt Kewatecs båtar och även tagit upp dem på torra land ibland. Han berättade för Joonas om arbetsplatsen på Lahdenperä industriområde vid havskusten i utkanten av Karleby.

Ung men erfaren elmontör

Joonas är född i Oulais, men ser sig själv som Kelviåbo, där han även bor.

På fritiden spelar Joonas frisbeegolf, innebandy och ishockey. Ibland skruvar han även med bilar, något som verkar gå i släkten.

Han är utbildad elmontör. Men även om han fortfarande bara är ett kvarts sekel gammal, har han redan erfarenhet från flera arbetsplatser.

”Jag har jobbat med byggnadsel vid Mesiel Oy, underhåll vid Freeport Cobalt Oy i Karleby och vid Rani Plasts fabrik i Terjärv. Innan jag kom till Kewatec hann jag jobba tre år vid båtvarvet Linex-Boat Oy som tillverkar Nord Star-båtar i Kelviå”, berättar Joonas.

Från tillverkning av fritidsbåtar till arbetsbåtar

”Hos Linex jobbade vi enligt samma verksamhetsprinciper som hos Kewatec, men ändå på ett annat sätt”, fortsätter han. Även om fritidsbåtar som byggs i Österbotten kan likna råbarkade ”patrullbåtar”, är de ändå i första hand designade som fritidsbåtar. Kewatec å sin sida bygger alla båtar enligt samma kriterier som för yrkesbåtar, även om de beställs för fritidsbruk.

Joonas själv har ingen båt och bortsett från att han jobbade på ett båtvarv hade han heller aldrig haft någon särskild relation till havet när han sökte jobb hos Kewatec 2018. Nu finns hans arbetsplats alldeles vid stranden och ibland även på vattnet, eftersom redan sjösatta båtar färdigställs vid kajen. Även provkörningar kan vara en del av arbetet.

Arbetsresa till södra Östersjöns kust

Om man jobbar för Kewatec kan man ibland också få internationella uppdrag. Ibland måste man se till så att allt fungerar felfritt på det sätt som man har kommit överens om med kunden på en båt som redan levererats.

Således fanns det ett uppdrag för elmontören på fiskeövervakningsbåten ”Steinbutt” (Kewatec Patrol 1560), som levererades till Rostock i Tyskland ”på egen köl” i slutet av november 2018. Då Joonas blev inkallad låg båten redan vid södra Östersjöns kust. Han flög alltså ner med en kollega till Hamburg och tog sedan hand om jobbet i Warnemünde, där de fixade båtens brandpump. Kunden var nöjd och Joonas blev en erfarenhet rikare.

Omväxlande arbete och trevliga arbetskamrater

El är el, oberoende av om den finns i en högspänningsledning i skogen, i konstruktionerna i ett nytt egnahemshus som håller på att byggas eller göms i ett maskinrum eller bakom en instrumentpanel i en arbetsbåt i aluminium. Det behövs alltid en montör, för att strömmen ska hitta fram och utföra det avsedda arbetet.

Det är detta installationsarbete som Joonas utför på Kewatec. Då det handlar om båtar och framför allt aluminiumbåtar, finns det vissa kriterier och ramvillkor som måste uppfyllas vid installationerna, för att alla komplicerade anordningar ska fungera även i svåra förhållanden och aluminiumskrovet inte ska utsättas för galvanisk korrosion.

”Jag tycker om att mitt arbete är så omväxlande. Mängden utmaningar är lagom, men inte för många. Ibland måste jag också planera litet”, säger Joonas.

Han berättar också att han trivs i arbetsgemenskapen: ”Atmosfären är avslappnad och alla har humor.”

En sporadisk gäst i Kewatecs monteringshall kan bekräfta att det Joonas säger vittnar om den anda som råder på arbetsplatsen.

Han är alltså beredd att göra precis som sin pappa, det vill säga rekommendera Kewatec som arbetsplats.