Kewatec Aluboat

Aluminiumbåtar är återvinningsbara

Martti Vaahtoranta, 15.11.2017

Vad gjorde man förr åt båtar som inte längre hölls på ytan? De brändes.

Ingen större skada skedde åt omgivningen om man endast brände trä och tjära. Materialet i sig självt var det som växte i den egna eller grannens skog. När man brände båten, frigjordes samma mängd koldioxid som träet hade bundit kol under sin växtperiod.

Återanvändning av träbåtar var och är ändå inte möjligt. En rutten skuta kan inte bli till ett bord eller stolar. Å andra sidan är det svårt att hitta bra träd för båtbygge i moderna skogar, och det finns etiska dilemman med att använda tropiska trädarter.

Det är inte heller rekommenderat att bränna båtar nuförtiden. Målfärg och impregneringsmedel som brinner skadar omgivningen. Det är klart. Och vilt vedeldande släpper ut mikropartiklar i atmosfären.

Ännu mer komplicerat är det med glasfiber som allmänt används i modernt båtbyggande. Den kan inte återanvändas men den kan inte heller brännas. En glasfiberbåt som tagit ordentligt eld brinner nog upp, men fibern kan inte ens användas som bränsle.

Därför är det svårt eller endast delvis möjligt att återanvända en glasfiberbåt. Lyckligtvis håller dessa båtar rätt länge, även vanskötta. Deras livscykel tar ändå slut någon dag, och vad som blir av dem sedan, vet vi inte.

Situationen är en annan då man bygger båten av metall, stål eller aluminium. Då är materialet återanvändningsbart. Gammalt blir till nytt. Den gamla båten får ett nytt liv i en annan form och en annan uppgift.

Stål har länge varit det viktigaste materialet inom varvsindustrin. Det är hållbart och lätt att bearbetas. Det är också återanvändningsbart.

Samtidigt är stål ett tungt båtbyggningsmaterial. Det rostar också lätt.

Aluminium är en lätt men hållbar metall som dessutom är lätt att bearbeta. Aluminium rostar inte heller.

En båt som byggts fel kan få problem med galvanisk korrosion vilket kan resultera i en grov avbetning. Om båten är byggd rätt uppstår inte risken.

Aluminium finns också i tillräckliga mängder. Det är ett av de vanligaste grundämnen i världen. Det tillhör inte gruppen av sällsynta och utrotningshotade material.

Både stål och aluminium kräver mycket energi för att kunna bearbetas. Denna energi behövs dock inte produceras genom att bränna kol eller olja. Om förnybar energi finns tillgängligt, blir inte koldioxidutsläppen heller så höga.

Förädling av aluminium, allt från utgrävning till ibruktagande, är ändå inte problemfritt. I detta avseende finns inget rent båtbyggnadsmaterial, om man inte själv sågar virket. Med tanke på kolbalansen i atmosfären kan aluminium ändå vara ett bra alternativ till exempel stål.

För det första är aluminium betydligt lättare än stål. Det betyder att det kräver mindre energi för att flytta på sig, vare sig det används i fordon på marknivå, i vattnet eller i luften. Med samma hastighet kan man transportera samma mängd produkter med mindre energi än med stålfordon. Alternativt – och också denna aspekt är speciellt viktig när man talar om båtar för myndigheter – är det lättare att röra sig snabbt med ett fordon gjord av aluminium än med motsvarande, tyngre stålfordon eller båtar.

För det andra tål aluminium bättre vind, regn och havsvatten än stål. Rätt byggt då problem med galvanisk erosion inte uppstår, är en aluminiumbåt mer problemfri och den kräver inte heller skrapning och målning som en stålbåt, som lätt får skråmor eller sprickor. Därför kan en aluminiumbåts livscykel vara längre än en stålbåts, speciellt om båda servas dåligt. På så sätt sparar den på produktionskostnader och energi jämfört med tillverkning av en ny båt.

För det tredje, en aluminiumbåt kan lätt återanvändas helt. Ju fler strukturer är av aluminium, desto mer kan den återanvändas för många olika ändamål.

Återanvändningen av aluminium förbrukar endast en bråkdel av den process där nytt aluminium blir till. Materialet som fås på detta sätt är ändå lika bra eller nästan lika bra som den primära aluminium som tillverkas av bauxit.

Så även om du inte skulle se en återanvänd aluminiumbåt som ny kan du hitta den till exempel i butiken som läskburk.