Kewatec Aluboat

Kewatec uudistaa graafisen ilmeensä korostaakseen yrityksen uutta aikakautta

20.8.2021

Kewatec uudistaa logonsa ja yhtenäistää graafisen ilmeensä osana yrityksen kehitystyötä kohti yhä laajenevaa toimintaa. Yritys on solminut merkittäviä uusia sopimuksia vuoden 2021 aikana, joka pohjustaa vahvan kasvun jatkuvuuden.

Oy Kewatecin AluBoat Ab ja Weldmec Marinen Oy:n yhdistyminen vuonna 2020 on luonut edellytykset markkinoiden merkittävälle laajentamiselle ja tarpeen kansainvälisen näkyvyyden päivittämiselle. Kewatecin graafista ilmettä on päivitetty ja Kewatec nimen alle on lisätty sana Shipyards aikaisemman AluBoats sanan tilalle. Sana tarkoittaa telakkaa monikossa, joka kuvastaa useamman toimipisteen toimintaa, tämän ollessa kuvaavin sana yrityksen laajenevalle toiminnalle, joka sisältää ammattiveneiden suunnittelun, valmistamisen ja huoltotoiminnan.

Kewatecin uusi logo kuvastaa uutta aikaa, kansainvälisyyttä ja kasvua. Logossa on käytetty aikaisempia värejä ja typografiaa on hieman modernisoitu. Logoon on lisätty neliön muotoinen elementti, joka on aikaisemmasta logosta otettu aaltokuvio ja siirretty neliön sisälle. Neliö kuvastaa aaltoa, merta ja rantaviivaa.

Logo tulee näkyviin julkisesti tänä päivänä verkkosivuille sekä yrityksen julkisivuihin niin Kokkolaan kuin Porvooseen samalla kun henkilöstö ottaa logon käyttöönsä viestinnässä. Yhteisen logon käyttöönotto tulee olemaan merkittävä tekijä Kewatecin ja Weldmec Marine:n yhtenäistämisessä. Nyt yritykset näyttävät ja tuntuvat samalta yritykseltä.

Vahva tilauskanta

Yhtiöiden osaamisen yhdistäminen on tuottanut tulosta. Vuoden alkupuoliskolla saatujen uusien sopimuksien yhteisarvo on noin 30 M€, asiakkaiden lisäoptiot mukaan luettuna 57 M€. Uusien alumiiniveneiden merkittävistä toimituksista on sovittu mm. Suomen Merivoimien, Midocean (Ruotsi), Norjan geologisen tutkimuskeskuksen (NGU) sekä islantilaisen etsintä- ja pelastusyhdistyksen (ICE-SAR) kanssa. Tulevat vuodet näyttävät erittäin lupaavilta ja tilauskanta on ennätyksellinen, ollen tällä hetkellä n. 35 M€ jonka lisäksi voimassa olevia optioita on n. 40 M€ edestä. Tarjouskanta on vahva ja sen ennustetaan pitkällä tähtäimellä edelleen vahvistavan tilauskantaa.

Kewatec kehittää johdonmukaisesti uusia tarkoituksenmukaisia veneratkaisuja asiakkailleen, aina huomioiden kasvavat ympäristövaatimukset. Viimeisimpien tilausten myötä Kewatec osoittaa, että on alumiinisten ammattiveneiden johtava valmistaja Pohjoismaissa, laajentuen myös muuhun Eurooppaan sekä mm. Lähi-Itään. Alumiinisten ammattiveneiden kysyntä on ollut suurta vuoden aikana ja tilauskannan kehitys vahvaa. Myyntityön ansiosta tilauskannassa on niin puolustus-, tutkimus-, pelastus-, ja paloveneitä, joista suurimmat ovat yli 20 m pitkiä.

Kewatecin veneiden suunnittelu, valmistaminen ja toimittaminen on keskittynyt Kokkolaan sekä Porvooseen ja asennus- ja huoltotoiminta on myös laajentunut Bergeniin, Norjaan, tytäryhtiö Martec AS:n kautta. Kasvun ollessa vakaalla pohjalla Kewatec jatkaa rekrytointeja ja investointeja vahvistaen Kewatecin tärkeää roolia työllistäjänä ja uramahdollisuuksien tarjoajana veneteollisuudessa niin Kokkolan kuin Porvoon seudulla.

Kewatecin tilauskanta koostuu puolustus-, tutkimus-, pelastus-, ja paloveneistä. Vastaavanlaisia toimituksia on ollut vuosien aikana useita, ja monet toimitettavat venemallit perustuvat aikaisempiin venemalleihin. Vasemmalla Romaniaan toimitettava puolustusvene, keskellä Raaheen toimitettu palo- ja öljyntorjuntavene ja oikealla 4 kpl Turkuun toimitettua pelastusvenettä.