Kewatec Aluboat

Case: Kewatec Work 1560 ORV

KEWATEC WORK 1560 ORV - HYVÄ HANKINTAPROSESSI JA KUNNON KALUSTOA SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN KÄYTTÖÖN


Pori, Suomi
Martti Vaahtoranta, 7.1.2020

Pelastuslaitos suojelee myös luontoa

Palomestari Markku Rintalan puhelin soi. Ollaan juuri nousemassa Kewatecin neuvotteluhuoneen pöydästä Kokkolassa. On meneillään Satakunnan pelastuslaitoksen uutta, isoa hankintaa koskeva keskustelu ja aika lähteä lounaalle.

Rintalan ilmeestä näkyy, että nyt ei puhuta iloisesta asiasta. Matkalla ruokapaikkaan hän kertoo, että Harjavallassa on juuri vuotanut sikäläisestä teollisuuslaitoksesta suuri määrä kevyttä polttoöljyä Kokemäenjokeen. Edessä on vaikea tehtävä.

Sekin kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen vastuulle. Palokunta ei vain sammuta tulipaloja. Sillä on myös paljon muita tehtäviä. Niitä yhdistää toisiinsa ihmisten ja omaisuuden varjeleminen ja pelastaminen – ja luonnon.

Merellinen toimintaympäristö

Markku Rintalan toimipisteenä on Meri-Porin uusi paloasema Porin Kaanaassa. Hänen vastuullaan on hallintoon liittyviä tehtäviä, henkilöstön johtamista, koulutuksen suunnittelua ja talouden hallintaa, lausuntojen antamista, mutta myös palotarkastuksia ja osallistumista pelastuslaitoksen operaatioihin. Myös öljyntorjunnasta huolehtiminen kuuluu hänen tehtäviinsä Meri-Porissa.

Kaanaa on kaukana keskustasta, mutta lähellä rantaa. Sinne on meri vuosisatojen kuluessa siirtynyt. Rannassa on Porin Mäntyluodon satama, ja satama ja teollisuutta on myös saaristossa, joka vasta viime vuosikymmenien aikana on liitetty tieyhteydellä mantereeseen.

Näille saarille pääsee nyt autolla pengertietä pitkin ja siltojen yli. Aivan ensimmäisen sillan kainalossa, huomaamattomasti sen maan puolella ja Hilskansaaren rannassa, on Meri-Porin paloaseman veneranta. Sen sisään ajettavassa suulissa, tuulelta ja sateelta suojassa, on hankinta, josta Kokkolassa neuvoteltiin ja joka otettiin käyttöön syksyllä 2018: F-luokan öljyntorjunta-alus ”Anne-Marie” (Kewatec Work 1560 ORV). Sen lisäksi koko Satakunnan pelastuslaitoksen kalustoon kuuluu yksi samoin F-luokan alus, yksi E-luokan alus, kolme D-luokan venettä ja neljä B-luokan alusta. Ja tilauksessa on taas uutta kalustoa jo tutulta toimittajalta eli Kewatecilta.

Monipuolista kalustoa saaristo- ja avomerikäyttöön

”Anne-Marie” on tehty Trafin määräysten ja Ympäristöhallinnon ohjeiden (Öljyntorjuntaveneen hankintaohje) mukaisesti niin, että se voi toimia avoimella merellä lähellä rannikkoa. Sen tulee myös selvitä ohuessa jäässä.

”Anne-Marien” kestää siis merta vailla saariston tarjoamaa suojaa. Niinpä myrskylukemia tavoitellut tuuli ei estänyt matkaa, kun vene loppukesällä tuotiin ajamalla Kokkolasta Poriin. Se pelasi hienosti meressä.

Kokemäenjoelle ja sisämaahan Harjavaltaan asti sillä ei sen sijaan ole mitään asiaa. Siellä tapahtunut öljyvahinko on torjuttava muilla keinoin.

Porin satamissa, saaristossa ja laajoilla, avoimilla rannoilla ”Anne-Marien” miehistön vastuulle kuitenkin kuuluu kaikki voitava, jottei öljy- tai kemikaalisatamassa tapahtunut onnettomuus tekisi tuhojaan ihmisille eikä asutukselle, mutta ei myöskään laajenisi ympäristökatastrofiksi alueella, joka on tunnettu pitkistä hiekkarannoistaan ja muuttolintujen runsaudesta.

Öljyntorjuntakaluston pitää esimerkiksi olla valmiina eristämään puomeilla laivoja, jos niin tarvitaan. Sen pitää kyetä myös keräämään öljyä vedestä niin merellä kuin rannan läheisyydessäkin.

Tietysti ”Anne-Marien” pitää pystyä myös sammuttamaan tulipaloja. Palokunta on palokunta merelläkin. Saarissa voi palaa maastoa ja mökkejä, ja silloin pitää päästä veneellä rantaan ja tarvittaessa siirtää mukana kuljetettua kalustoa saareen tai käyttää aluksen omaa palopumppua sammutukseen. Venepalot vesillä pitää myös pystyä sammuttamaan tai ainakin evakuoimaan hätään joutuneet.

Sairaankuljetus kuuluu samoin pelastuslaitoksen tehtäviin, eikä välissä oleva vesi saa silloin olla avun este. Myös puhtaita meripelastustehtäviä voi tulla vastaan.

Lisäksi kun toimitaan alueella, jolla käsitellään polttoaineita ja kemikaaleja, sammutuskaluston pitää voida suojata miehistöä myrkyllisiltä kaasuilta. Ohjaamon on oltava paineistettu, ja aluksessa pitää olla hengityslaitteet. Jopa hätäsuihku kannella kuuluu tarvittavaan varustukseen.

Lisäksi Meri-Porin paloasema tarvitsee venettä, joka soveltuu koulutustarkoituksiin. Palokunta harjoittelee valmistautuen tilanteisiin, joita se ei koskaan toivo kokevansa. Jos silti jotakin tapahtuu, harjoitukset muuttuvat todellisuudeksi, joka harjoiteltuna pysyy hallinnassa. Silloin myös jokakesäiset pitkät harjoituspurjehdukset osoittavat tarpeellisuutensa.

  

Miellyttävä ja kokemusta kartuttava hankintaprosessi

”Anne-Marie” hankittiin normaalin kilpailutuksen tuloksena. Kilpailun voitti Oy Kewatec AluBoat Ab. Sillä oli ennestään runsaasti kokemusta öljyntorjuntaveneiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Myös hinta oli kohdallaan.

Suurimman vastuun veneen hankintakustannusten kattamisesta kantoi Öljysuojarahasto, jota kartutetaan öljysuoja- ja öljyjätemaksuin öljyn kaupallisilta kuljettajilta ja valtion budjetista.

Kokemusta öljyntorjuntaveneiden rakentamisessa kertyi uuden hankinnan myötä sekä tilaajalle että tekijälle. Prosessi oli puolin ja toisin miellyttävä. Markku Rintala kertoo:

”Yhteistyö sujui mallikkaasti. Asiointi projektissa mukana olleiden kesken oli mutkatonta ja helppoa. Suunnittelupalaverit oli toteutettu hyvin. Projekti oli mielenkiintoinen. Saimme runsaasti tietoa tällaisten alusten rakentamisprosessista.”

Satakunnan pelastuslaitos pyrkii pitämään oman laivastonsa määrän ja laadun vähintään sillä tasolla, joka sillä on nyt. ”Anne-Marie” on merkittävästi parantanut Meri-Porin paloaseman öljyntorjunta- ja meripelastusvalmiutta.