Kewatec Aluboat

Luotsivenettä L 242 koskeva onnettomuustutkintaraportti on valmis

28.9.2018

Onnettomuustutkintakeskuksen raportti luotsiveneen L242 kaatumisesta on nyt julkaistu. Raportti on luettavissa onnettomuustutkimuskeskuksen kotisivuilta.

Yhteenvetona Kewatec AluBoat toteaa, että luotsivene L242 täytti sille asetetut vaatimukset. Eri tapahtumaketjujen tuloksena kohtalokkaasta onnettomuudesta tuli kuitenkin mahdollinen. Kewatecin kannalta raportissa ei ole oleellista uutta tietoa. Jo tutkimusprosessin aikana on hyvässä yhteistyössä käsitelty luotsiveneiden turvallisuutta koskevia ehdotuksia. Merkittävimpänä toimenpiteenä sitä on parannettu mm. lisäämällä hätäpoistumisluukut olemassa oleviin luotsiveneisiin.

Lisätietoja: Jens Ahlskog, toimitusjohtaja, Kewatec AluBoat, puh. 050 538 5801, jens.ahlskog@kewatec.fi